Letní škola kariérového poradenství aneb pojďme si hrát ... nové výzvy

18.05.2018

Již III. ročník Letní školy kariérového poradenství aneb... nové výzvy v práci KP  se uskuteční ve dvou termínech  o prázdninách ve dnech  10. - 11. 8. 2018 nebo 26. - 27.8.2018.  Chystáme pro vás nejnovější aktuality ze světa trhu práce a jak pracovat v kariérovém poradenství v situaci, kdy je trh práce "nasycen". Nechceme-li aby kariérové poradenství skončilo na smetišti profesí, musí změnit přístup a také některé přístupy a aktivity v kariérovém poradenství. Bude diskutovat napříkld nad otázkami:

  • Jak pracovat v KP v době, kdy se zaměstnavateleé přetahují o lidí?
  • Jaké jsou výzvy KP na nasledujcí měsíce či roky?
  • Jak musí dneska vypadat prezentace uchazeče na trhu práce? (nejaktuálnější trendy CV, motivačního dopisu, profilu na sociálních sítí,) 
  • Jak a koho chtějí zaměstnavatelé - jak se změnily nároky zaměstnavatelů,  jak se změnily kompetence trhu práce, celý přijímací a výběrový proces do firmy a jaká je dneska role životopisů či jiných sebeprezentačních nástrojů uchazeče?
  • Jak má vypadat kariérové poradenství v roce 2020 aby přežilo "nasycenost trhu"?
  • Jaké jsou výzvy KP na nasledujcí měsíce či roky?
  • On-line KP, GDPR v KP, aj.

 Registrujte se včas - počet míst je omezen - pracujeme intenzivně v malé skupině max. 6 účastníků. Těšíme se na vás!

Letošní motto našeho kariérohraní je: "Štěstí přeje připraveným..."