Prezentační techniky uchazeče o práci- CV, soc. sítě ... nové trendy po roce 2020

Prezentační techniky uchazeče o práci v roce 2021 - CV, videostories, soc. sítě ... - workshop s přednáškou NOVĚ

(pro kariérové/HR poradce, poradce na školách, kouče, aj.)

Co přinese trh práce v roce 2021? Jak se mění trh práce a  s ním i požadavky firem na zájemce o práci? Jak má vypadat úspěšná prezentace uchazeče o práci (písemná, on-line verbální i neverbální)  podle nejnovějších trendů a požadavků personalistů, zaměstnavatelů? Jaké jsou NOVÉ klíčové kompetence trhu práce  a jak je  prezentovat v CVm a u přijímacího pohovoru? Poskytneme Vám ucelený soubor nejaktuálnějších informací  z praxe zaměstnavatelů a jejich měnících se potřeb v oblasti požadavků na sebeprezentační techniky uchazečů o práci.

Kdy, kde

  • na vyžádání
  • ul. Klimentská 1443/50, Praha 1 (cca 3 min z Florence)

Cena


  • 10 % sleva pro členy ČAKP

Obsah

  • Tři nové klíčové kompetence trhu práce v roce 2021 - 23
  • NOVÉ klíčové kompetence, které požadují zaměstnavatelé
  • Nejnovější trendy, jak psát CV, motivační dopis, on-line prezentace
  • Nejnovější trendy v diagnostice uchazečů a výběru lidí do firem
  • Pohovor u zaměstnavatele do zaměstnání po roce 2020 - nové trendy
  • Jak úspěšně připravit klienta na přicházející změny trhu práce - KDE a JAK si mé hledat vysněnou práci a JAK ji získat  a kariérového poradenství po roce 2020
  • Best practise  nejúspěšnějších zaměstnavatelů

Teší se na vás 

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons.)