O  NÁS

Naše vize:

"... aby se kariérové poradenství stalo profesionální službou, která má svoji hodnotu v různých fázích života každého jedince a stane se běžnou součástí našich životů..."

Naše poslání:

Jsme součástí neziskového sdružení Vše pro rodinu, která se zabývá poradenskou, vzdělávací, pedagogickou  činností pro děti, rodiče - jsme sekcí kariérových poradců, koučů, mentorů, personalistů a zájemců o oblast kariérového poradenství v České republice. Sdružujeme fyzické osoby, firmy, instituce a jiné organizace, zabývající se kariérovým poradenstvím včetně zájemců o kariérové a odborné osobnostní poradenství. Našim posláním je vzdělávat odborníky  a veřejnost v dovednostech potřebných k  řízení kariéry,  zprostředkovávat a sdílet zkušenosti a informační novinky, koncentrovat profesionální kapacity, spolupracovat s veřejnými i soukromými institucemi v oblasti rozvoje kariérového poradenství v České republice, hájit zájmy a propagovat činnosti našich členů směrem k veřejnosti.

V čem jsme jiní:

  1. Jsme kariéroví poradci a personalisté z praxe - propojujeme svět kariérových poradců s reálnými požadavky firem a s potřebami našich klientů.
  2. Svými aktivitami profesionalizujeme kariérové poradenství napříč trhem práce a vytváříme prostor pro lepší práci odborníků kariérového poradenství v ČR.
  3. Jsme odborníci s letitou praxí, kteří přinášejí nejnovější trendy a informace z praxe do světa kariérového poradenství

Kontaktujte

Vše pro rodinu, z.s., (sekce ČAKP)

Volutova 2521, Praha 5 158 00

Vzdělávací semináře: Klimentská 1334, Praha 1 , 110 00

+420 724 270 939

info@cakp.cz