Poradenský rozhovor v KP

Poradenský rozhovor v KP a jeho techniky

(akreditováno MŠMT č.j. 1248/2017-2-35)

Získáte ucelený odborný přehled o technikách poradenského rozhovoru, který můžete využívat v kariérovém poradenství. Naučíte se efektivně pracovat se svým klintem v rámci rozhovoru, procvičíte si vhodný průběh pohovoru, vyzkoušíte si různé techniky vedení poradenského rozhovoru a aktivity vhodné pro poradenský rozhovor v kariérovém/profesním poradenství. Získáte jistotu a dobré nápady pro vedení poradenského rozhovoru.

"Vaši klietni se k vám budou dále vracet"

Kdy, kde:

 • dne 14. 1. 2019, 9:00 - 13:00, REGISTRACE nejpozději do 5. 1. 2019
 • dne 13. 5. 2019, 9:00 - 13:00, REGISTRACE nejpozději do 5. 5. 2019
 • ul. Klimentská 1443/50, Praha 1 - Nové Město (cca 5 min ze stanice Florenc)

Cena:

 • Kč 2 450,-  Kč (vč. studijních materiálů)
 • sleva 10 % pro členy ČAKP

Obsah:

 • efektivní průběh poradenského rozhovoru
 • techniky a aktivity v poradenském rozhovoru (jejich vhodné načasování, výběr, vyhodnocení)
 • technika ÚSTARR
 • mentoringový, koučovací rozhovor a behaviorální rozhovor
 • techniky dotazování (typy otázek vhodných a nevhodných)
 • vedení poradenského rozhovoru podle typu klienta a jeho potřeb
 • nejčastěšjí chyby a nástrahy v poradenském rozhovoru
 • zpětná vazba ke klientovi

Lektor:

Ing. Zdena Hendrychová, BA (HONS.)