Poradenský rozhovor v KP

Poradenský rozhovor v KP a jeho techniky

(akreditováno MŠMT č.j. 1248/2017-2-35)

Získáte základní přehled o technikách poradenského rozhovoru, který můžete využívat v kariérovém poradenství. Naučíte se efektivně pracovat se svým klintem v rámci rozhovoru. Seznámíte se s klíčovými principy vedení poradenského rozhovoru s klientem v poradenské praxi; procvičíte si vhodný průběh pohovoru, vyzkoušíte si různé metody vedení poradenského rozhovoru a aktivity vhodné pro poradenský rozhovor v kariérovém/profesním poradenství. Získáte jistotu a dobré nápady pro vedení poradenského rozhovoru.

Kdy, kde:

 • dne 25. 5. 2018, 9:00 - 15:00, REGISTRACE nejpozději do 15. 5. 2018
 • ul. Staropramenná, 7, Praha 5

Cena (vč. drobného občerstvení a studijních materiálů):

 • Kč 4 550,- pro členy ČAKP, studenty dálkového studia
 • sleva 10 % pro členy ČAKP
 • Kč 1 950,- pro studenty denního studia

Obsah:

 • vztah, role poradce a klienta a práce s motivací
 • holistický přístup v rozhovoru s kilentem
 • průběh poradenského rozhovoru
 • techniky a aktivity v poradenském rozhovoru (jejich vhodné načasování, výběr)
 • mentoringový rozhovor, koučovací rozhovor
 • vedení poradenského rozhovorů podle typu klienta a jeho potřeb
 • nejčastěšjí chyby a nástrahy v poradenském rozhovoru
 • zpětná vazba ke klientovi

Lektor:

Ing. Zdena Hendrychová, BA (HONS.)