Klíčové kompetence a jejich mapování, rozvoj

Klíčové kompetence a jejich mapování, rozvoj u žáků/studentů/klientů 

Trh práce  se v/po cocidobě výrazně proměňuje a s ním dochází i  k definování nových klíčových kompetencí trhu práce, které budou zaměstnavatelé vyžadovat po nových zaměstnancích v blízké budoucnosti. Získejte informace o kompetencích, jaké budou požadovány od nových zaměstnanců,  jak tyto kompetence u žáků/studentů/klientů identifikovat, rozvjíjet a jak je viditelně zakomponovat do CV aumět je "prodat" u přijímacího pohovoru.  Poskytneme vám ucelené informace nutné pro práci s žáky/studenty/klienty v rámci kariérového poradenství a jejich přípravy/volby povolání a vyzkoušíte si práci s kompetenčním modelem v praxi (metodika).

Seminář je vhodný pro kariérové a HR poradce, kouče, kteří pracují s žáky, studenty, klienty i zaměstnanci ve firmách.

Kdy, kde

 • na vyžádání
 • ul. Klimentská 1443/50, Praha 1 (cca 3 min z Florence)

Cena

 • Kč 4.150,- za osobu (vč. studijních materiálů)
 • 5 % sleva pro členy ČAKP

Obsah

 • Nové klíčové kompetence trhu práce  po roce 2021
 • Jak identifikovat a rozvíjet klíčové kompetence trhu práce u žáka/studenta/klienta
 • Práce s kompetenčním modelem
 • Jak vyzdvihnout klíčové kompetence jedince v životopise, u pohovoru
 • Jak úspěšně připravit studenta/klienta na přicházející změny trhu práce
 •  Diagnostika talentu  
 • Aktivity pro rozvoj konkrétních kompetencí - workshopová část

Těší se na vás 

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons.)