Klíčové kompetence a jejich mapování, rozvoj

Klíčové kompetence a jejich mapování, rozvoj u žáků/studentů/klientů po roce 2020- novinky, nové aktivity

Trh práce  se v roce 2020 výrazně proměnil a s ním došlo k identifikování i nových klíčových kompetencí trhu práce, které budou zaměstnavatelé vyžadovat po nových zaměstnancích v blízké budoucnosti. Získejte informace, jaké budou požadovány klíčové kompetence uchazečů,  jak tyto kompetence u žáků/studentů/klientů identifikovat, rozvjíjet a jak je viditelně zakomponovat do CV, přijímacího pohovoru.  Poskytneme vám ucelené informace nutné pro práci s žáky/studenty v rámci kariérového poradenství a jejich přípravy/volny povolání a vyzkoušíte si práci s kompetenčním modelem v praxi.

Kdy, kde

  • na vyžádání
  • ul. Klimentská 1443/50, Praha 1 (cca 3 min z Florence)

Cena

  • Kč 3.450,- za osobu (vč. studijních materiálů)
  • 10 % sleva pro členy ČAKP

Obsah

  • Nové klíčové kompetence trhu práce  po roce 2020
  • Jak identifikovat a rozvíjet klíčové kompetence trhu práce u žáka/studenta/klienta
  • Práce s kompetenčním modelem
  • Jak vyzdvihnout klíčové kompetence jedince v životopise, u pohovoru
  • Jak úspěšně připravit studenta/klienta na přicházející změny trhu práce  
  • Aktivity pro rozvoj konkrétních kompetencí - workshopová část

Těší se na vás 

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons.)