Svět práce pro KP do škol               po roce 2020

Svět práce po roce 2020 pro KP do škol - výzvy, novinky, nové aktivity ...

Jak se mění trh práce  po ústupu konjunktury a jakou cílouvou skupinu změny negativně postihnou? Připravte se na změny ve své poradenské práci - získejte informace, jak bude po roce 2020 fungovat trh práce, jaké budou požadovány klíčové kompetence uchazečů, jakým směrem se budou vyvíjet diagnostické metody, jaké budou NOVÉ techniky náboru a výběru lidí (HR marketing), jaké budou nejnovější trendy v oblasti CV, on-line prezentace uchazečů, pohovorů s uchazeči?  Poskytneme vám ucelené informace nutné pro práci s žáky/studenty v rámci kariérového poradenství?

Kdy, kde

  • připravujeme
  • ul. Klimentská 1443/50, Praha 1 (cca 3 min z Florence)

Cena

  • Kč 2.650,- za osobu (vč. studijních materiálů)
  • 10 % sleva pro členy ČAKP

Obsah

  • Vývoj trhu práce  po roce 2020 a očekáváné změny s dopadem do práce poradců
  • Nové tři klíčové kompetence trhu práce
  • Nejnovější trendy v HR managementu s dopadem do KP (jak psát CV, motivační dopis, NOVÉ náborové aktivity firem, diagnostika uchazečů a nové trendy ve vedení pohovoru s uchazečem, aj.)
  • Jak úspěšně připravit studenta/klienta na přicházející změny trhu práce  
  • Mladá generace Z a  Alfa
  • Kariérového poradenství po roce 2020 - nové aktivity, techniky, směrování

Těší se na vás 

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons.)