Klíčové kompetence a jejich mapování, rozvoj

Klíčové kompetence a jejich mapování, rozvoj u žáků/studentů/klientů 

Trh práce  se v/po cocidobě výrazně proměňuje a s ním dochází i  k definování nových klíčových kompetencí trhu práce, které budou zaměstnavatelé vyžadovat po nových zaměstnancích v blízké budoucnosti. Získejte informace, jaké budou požadovány klíčové kompetence od nových zaměstnanců,  jak tyto kompetence u žáků/studentů/klientů identifikovat, rozvjíjet a jak je viditelně zakomponovat do CV, přijímacího pohovoru.  Poskytneme vám ucelené informace nutné pro práci s žáky/studenty v rámci kariérového poradenství a jejich přípravy/volny povolání a vyzkoušíte si práci s kompetenčním modelem v praxi.

Kdy, kde

  • podzim-zima 2021; 9:00 - 13:00, registrace nejpozději do
  • ul. Klimentská 1443/50, Praha 1 (cca 3 min z Florence)

Cena

  • Kč 3.650,- za osobu (vč. studijních materiálů)
  • 10 % sleva pro členy ČAKP

Obsah

  • Nové klíčové kompetence trhu práce  po roce 2021
  • Jak identifikovat a rozvíjet klíčové kompetence trhu práce u žáka/studenta/klienta
  • Práce s kompetenčním modelem
  • Jak vyzdvihnout klíčové kompetence jedince v životopise, u pohovoru
  • Jak úspěšně připravit studenta/klienta na přicházející změny trhu práce  
  • Aktivity pro rozvoj konkrétních kompetencí - workshopová část

Těší se na vás 

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons.)