Kariérové poradenství po roce 2020

KP po roce 2020 - výzvy, novinky, nové aktivity ... NOVĚ podzim 2019

Jak se změní trh práce po roce 2020 po útupu konjunktury aa jakou cílouvou skupinu změny negativně postihnou? Připravte se na změny ve své poradenské práci - získejte informace, jak bude po roce 2020 fungovat trh práce a jaké  změny můžeme očekávat v práci kariérových a HR poradců. Jaké jsou a budou NOVÉ klíčové kompetence trhu práce a jakým směremse bude vyvýjet diagnostické metody, jaké budou NOVÉ techniky náboru a výběru lidí (HR marketing), jaké budou nejnovější trendy v oblasti CV, on-line prezentace uchazečů, pohovorů s uchazeči?  Jak se změní práce s klientem vporadenké praxi a jaké aktivity bud muset zavést do svého portfolia kariérvoý proadce? Poskytneme Vám ucelený soubor nejnovějších informací o trhu práce, který se nacházi vlivem končící se ekonomické konjunktury v jiné dimezi a ukážeme vám, jaký to bude mít dopad na práci s klientem v kariérovém/HR poradenství v v blízké budoucnosti.

Kdy, kde

 • 10.7.2019; 9:00 - 13:00; registrace nejpozději do 15.6.2019
 • ul. Klimentská 1443/50, Praha 1 (cca 3 min z Florence)

Cena

 • Kč 2.650,- za osobu (vč. studijních materiálů)
 • 10 % sleva pro členy ČAKP

Obsah

 • Vývoj trhu práce  po roce 2020 a očekáváné změny s dopadem do práce poradců
 • Nové klíčové kompetence trhu práce
 • Nejnovější trendy v HR managementu s dopadem do KP (jak psát CV, motivační dopis, NOVÉ náborové aktivity firem, diagnostika uchazečů a nové trendy ve vedení pohovoru s uchazečem, aj.)
 • Jak úspěšně připravit klienta na přicházející změny trhu práce   v blízké budoucnosti
 • Jak zaujmout mladou generaci Alfa
 • Kariérového poradenství po roce 2020 - nové aktivity, techniky, směrování
 • Best practise ze zahraničí

Těší se na vás 

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons.)