Svět práce pro KP do škol               po roce 2020

Svět práce po roce 2020 pro KP do škol - výzvy, novinky, nové aktivity ...

Jak se mění trh práce  po ústupu konjunktury a jakou cílouvou skupinu změny negativně postihnou? Připravte se na změny ve své poradenské práci - získejte informace, jak bude po roce 2020 fungovat trh práce, jaké budou požadovány klíčové kompetence uchazečů, jakým směrem se budou vyvíjet diagnostické metody, jaké budou NOVÉ techniky náboru a výběru lidí (HR marketing), jaké budou nejnovější trendy v oblasti CV, on-line prezentace uchazečů, pohovorů s uchazeči?  Poskytneme vám ucelené informace nutné pro práci s žáky/studenty v rámci kariérového poradenství?

Kdy, kde

 • dne 24.2.2020, 9:00 - 13:00, registrace nejpozději do 5.2.2020
 • dne 18.5.2020; 9:00 - 13:00, registrace nejpozději do 1.5.2020
 • ul. Klimentská 1443/50, Praha 1 (cca 3 min z Florence)

Cena

 • Kč 2.650,- za osobu (vč. studijních materiálů)
 • 10 % sleva pro členy ČAKP

Obsah

 • Vývoj trhu práce  po roce 2020 a očekáváné změny s dopadem do práce poradců
 • Nové tři klíčové kompetence trhu práce
 • Nejnovější trendy v HR managementu s dopadem do KP (jak psát CV, motivační dopis, NOVÉ náborové aktivity firem, diagnostika uchazečů a nové trendy ve vedení pohovoru s uchazečem, aj.)
 • Jak úspěšně připravit studenta/klienta na přicházející změny trhu práce  
 • Mladá generace Z a  Alfa
 • Kariérového poradenství po roce 2020 - nové aktivity, techniky, směrování

Těší se na vás 

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons.)