Týmová spolupráce a Belbinovy týmové role - workshop

Týmová spolupráce a Belbinovy týmové roce - WORKSHOP

Diagnostická testovací  metoda "Belbínovy týmové role" se využívá v kariérovém i HR poradenství pro mapování  role žáka/studenta/klienta ve skupině, při týmové práci .Na základě definování je přirozené a zástupné role v týme lze definovat jeho přirozenou roli v pracovním životě, který je postaven na interaktci a spolupráci s jinými lidmi. 

Na našem workshopu se seznámíte s klíčový aspekty  a metodikou budování týmové spolupráce a naučíte se identifikovat  týmové role a jejich silné a slabé stránky v týmové/skupinové práci . Budete pracovat s reálným testem a jeho způsobem vyhodnocení  tak, aby jste jej mohli využívat ve své poradenské praxi při skupinovém i individuálním kariérovém poradenství ve škole nebo ve své soukromé praxi či zaměstnání.

Kdy a kde:


  • 26.11.2021, 13:00 - 16:00 hod, registrace nejpozději do 10.11.2021
  • ul. Klimentská 1443/50, Praha 1 Nové Město (cca 5 min ze stanice Florenc)

Cena:

  • 3. 450,- (vč. studijních materiálů a drobného občerstvení)
  • sleva 10 % pro členy ČAKP

Obsah:

  • Jak efektivně budovat týmovou spolupráce, diagnostickovat a rozvíjet potenciál týmu
  • Metodika techniky Belbínovy týmové role a definování jejich silných a slabých stránek,vhodného pracovního prostředí včetně vhodného povolání
  • Test jako diagnostický nástroj, práce s testem, vyhodnocení, vyvozování závěrů
  • Kdy a jak používat metodu v kariérovém a HR poradenství

Lektorka:

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons), kariérová a HR poradkyně

Vložte svůj text...