Týmová spolupráce a Belbinovy týmové role - workshop

Týmová spolupráce a Belbinovy týmové role - WORKSHOP

Diagnostická testovací  metoda "Belbínovy týmové role" se využívá v kariérovém i HR poradenství pro mapování  role žáka/studenta/klienta ve skupině, při týmové práci .Na základě definování je přirozené a zástupné role v týme lze definovat jeho přirozenou roli v pracovním životě, který je postaven na interaktci a spolupráci s jinými lidmi. 

Na našem workshopu se seznámíte s klíčový aspekty  a metodikou budování týmové spolupráce a naučíte se identifikovat  týmové role a jejich silné a slabé stránky v týmové/skupinové práci . Budete pracovat s reálným testem a jeho způsobem vyhodnocení  tak, aby jste jej mohli využívat ve své poradenské praxi při skupinovém i individuálním kariérovém poradenství ve škole nebo ve své soukromé praxi či zaměstnání.

Kdy a kde:

  • dne 23.9.2024, 13:00 - 17:00; registrace nejpozději do 10.9.2024

Cena:

  • 4. 150,- (vč. studijních materiálů a drobného občerstvení)
  • sleva 5 % pro členy ČAKP

Obsah:

  • Jak efektivně budovat týmovou spolupráce, diagnostikovat a rozvíjet potenciál týmu
  • Metodika techniky Belbínovy týmové role a definování jejich silných a slabých stránek, vhodného pracovního prostředí včetně vhodného povolání ´
  • Jak úspěšně nastavit týmovou spolupráci a pracovat v týmu dle definovaných týmových rolí
  • Test jako diagnostický nástroj, práce s testem, vyhodnocení, vyvozování závěrů
  • Kdy a jak používat metodu v kariérovém a HR poradenství

Lektorka:

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons), kariérová a HR poradkyně

Vložte svůj text...