Belbinovy týmové role - workshop

Belbinovy týmové roce - WORKSHOP

Diagnostická metoda "Belbínovy týmové role" se využívá v kariérovém i HR poradenství pro mapování  role žáka/studenta/klienta ve skupině, při týmové práci .Na základě definování je přirozené a zástupné role v týme lze definovat jeho přirozenou roli v pracovním životě, který je postaven na interaktci a spolupráci s jinými lidmi. 

Na našem workshopu se seznámíte s metodikou,  naučíte se identifikovat  týmové role a jejich silné a slabé stránky v týmové/skupinové práci a budete pracovat s reálným testem a jeho způsobem vyhodnocení  tak, aby jste jej mohli využívat ve své poradenské praxi při skupinovém i individuálním kariérovém poradenství ve škole nebo ve své soukromé praxi.

Kdy a kde:

  • na vyžádání
  • ul. Klimentská 1443/50, Praha 1 Nové Město (cca 5 min ze stanice Florenc)

Cena:

  • 2. 850,- (vč. studijních materiálů a drobného občerstvení)
  • sleva 10 % pro členy ČAKP

Obsah:

  • Metodika techniky Belbínovy týmové role a definování jejich silných a slabých stránek,vhodného pracovního prostředí včetně vhodného povolání
  • Test jako diagnostický nástroj, práce s testem, vyhodnocení, vyvozování závěrů
  • Kdy a jak používat metodu v kariérovém a HR poradenství

Lektorka:

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons), kariérová a HR poradkyně

Vložte svůj text...