Kariérové poradenství do škol - základy 

Kariérové poradenství do škol (akreditováno MŠMT č.j. 32861/2016-2-854)

Přijďte a seznámíme vás s tím, co má být obsahem kariérového poradenství na školách, jak tento proces nastavit, aby bylo kariérové poradenství na vaší škole podporováno, jaké jsou klíčové přístupy při práci s žáky a studenty,  jak mapovat jejich silné/slabé stránky, rozvíjet jejich potenciál a podporovat je na jejich kariérní cestě. Dále získáte ucelený přehled o fungování trhu práce a základních 4 klíčových principech práce kariérového poradce na školách a pomůžeme vám stát se průvodcem kariérou pro své žáky, studenty.

Kdy a kde:

 • dne 10.2.2020; 9:00 - 13:00, registrace nejpozději do 20.1.2020
 • dne 11.5.2020; 9:00 - 13:00, registrace nejpozději do 20.4.2020
 • ul. Klimentská 1443/50, Praha 1 Nové Město (cca 5 min ze stanice Florenc)

Cena:

 • 2. 850,- (vč. studijních materiálů a drobného občerstvení)
 • sleva 10 % pro členy ČAKP

Obsah:

 • Jak úspěšně nastavit kariérové poradenství ve školách
 • Tři klíčové tematické oblasti kariérového poradenství na školách
 • Práce s kariérní zralostí žáka, studenta
 • Základní metody a aktivity kariérového poradenství na školách (např. Hollandova metoda RIASEC)
 • Jak pracovat se žáky a studenty a zmapovat jejich potenciál
 • Jak pomáhat žákům, studentům s výběrem studia či povolání

Lektorka:

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons), kariérová a HR poradkyně