Kariérové poradenství do škol 

Kariérové poradenství do škol (akreditováno MŠMT č.j. 32861/2016-2-854)

Přijďte a seznámíme vás s tím, co má být obsahem kariérového poradenství na školách, jak tento proces nastavit, aby bylo kariérové poradenství na vaší škole podporováno, jaké jsou klíčové přístupy při práci s žáky a studenty,  jak mapovat jejich silné/slabé stránky, rozvíjet jejich potenciál a podporovat je na jejich kariérní cestě. Dále získáte ucelený přehled o fungování trhu práce a základních 4 klíčových principech práce kariérového poradce na školách a pomůžeme vám stát se průvodcem kariérou pro své žáky, studenty.

Kdy a kde:

 • dne 12. - 13.9.2019, 9 - 13:00 hod, registrace nejpozději do 4.9.2019
 • ul. Klimentská 1443/50, Praha 1 Nové Město (cca 5 min ze stanice Florenc)

Cena:

 • 6. 450,- (vč. studijních materiálů a drobného občerstvení)
 • sleva 10 % pro členy ČAKP

Obsah:

 • Jak úspěšně nastavit kariérové poradenství ve školách
 • Tři klíčové tematické oblasti kariérového poradenství na školách
 • Práce s kariérní zralostí žáka, studenta
 • Základní metody a aktivity kariérového poradenství na školách
 • Jak pracovat se žáky a studenty a zmapovat jejich potenciál
 • Kreativní techniky při práci s žáky, studenty
 • Základní principy fungování trhu práce
 • Jak pomáhat žákům, studentům s výběrem studia či povolání
 • Praktický výcvik diagnostických metod

Lektorka:

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons), kariérová a HR poradkyně