Kariérové poradenství do škol - základy 

Kariérové poradenství do škol - základy

Přijďte a seznámíme vás s tím, co má být obsahem kariérového poradenství na školách, jak tento proces nastavit, aby bylo kariérové poradenství na vaší škole podporováno, jaké jsou klíčové přístupy při práci s žáky a studenty,  jak mapovat jejich silné/slabé stránky, rozvíjet jejich potenciál a podporovat je na jejich kariérní cestě. Dále získáte ucelený přehled o fungování trhu práce a základních 4 klíčových principech práce kariérového poradce na školách a pomůžeme vám stát se průvodcem kariérou pro své žáky, studenty. Zároveň si odneste řadu pracovních listů pro svoji praxi.

Kdy a kde:

  • 13.12.2021, 9:00 - 13:00 hod, registrace nejpozději do 25.11.2021
  • 3.2.2022, 9:00 - 13:00 hod, registrace nejpozději do 20.1.2022
  • ul. Klimentská 1443/50, Praha 1 Nové Město (cca 5 min ze stanice Florenc)

Cena:

  • 3.650,- (vč. studijních materiálů a drobného občerstvení)
  • sleva 10 % pro členy ČAKP

Obsah:

  • Tři klíčové tematické oblasti kariérového poradenství na školách
  • Analýza vaší cílové skupiny
  • Základní metody a aktivity kariérového poradenství na školách
  • Jak pracovat se žáky a studenty a zmapovat jejich potenciál
  • Jak pomáhat žákům, studentům s výběrem studia či povolání

Lektorka:

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons), kariérová a HR poradkyně