Kariérové poradenství do škol - základy 

Kariérové poradenství do škol - základy

Přijďte a seznámíme vás s tím, co má být obsahem kariérového poradenství na školách, jak tento proces nastavit, aby bylo kariérové poradenství na vaší škole podporováno, jaké jsou klíčové přístupy při práci s žáky a studenty,  jak mapovat jejich silné/slabé stránky, rozvíjet jejich potenciál a podporovat je na jejich kariérní cestě. Dále získáte ucelený přehled o fungování trhu práce a základních 4 klíčových principech práce kariérového poradce na školách a pomůžeme vám stát se průvodcem kariérou pro své žáky, studenty. Zároveň si odneste řadu pracovních listů pro svoji praxi.

Kdy a kde:

 • dne 30.1.2023, 13:00 - 17:00 hod; registrace nejpozději do 15.1.2023
 • dne 29.5.2023, 13:00 - 17:00 hod; registrace nejpozději do 13.6.2023
 • ul. Klimentská 1443/50, Praha 1 Nové Město (cca 5 min ze stanice Florenc)

Cena:

 • 3.850,- (vč. studijních materiálů a drobného občerstvení)
 • sleva 5 % pro členy ČAKP

Obsah:

 • Tři klíčové aspekty kariérového poradenství na školách
 • Analýza vaší cílové skupiny
 • Klíčové aktivity kariérového poradenství na školách
 • Jak pracovat se žáky a studenty a zmapovat jejich potenciál (proces sebepoznání)
 • Jak pomáhat žákům, studentům s výběrem studia či povolání
 • komunikační trojúhelník: učitel/poradce - žák - rodič

Lektorka:

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons), kariérová a HR poradkyně