Mluví o nás

Reference

Reference klientů, kterým jsme dlouhodobě poskytovali kariérové poradenství:

Kateřina Schugová  (12/2016)

"Touto cestou bych ráda poděkovala České asociaci kariérového poradenství, jmenovitě paní Ing. Zdeně Hendrychové za pomoc při hledání zaměstnání. Již delší dobu jsem hledala pracovní uplatnění a jako studentka prezenčního studia jsem si mohla dovolit pouze víkendové brigády. Stále jsem ale hledala něco, co by mě profesně posunulo, něco, co by mě více naplňovalo a také uživilo. V létě 2016 jsem absolvovala třídenní vzdělávací seminář ke kariérovému poradenství
u paní Hendrychové, který mě nadchnul. Zde jsem se také zmínila, že nemohu najít práci. Díky za evidování v databázi ČAKP a okamžité aktivitě a doporučení paní Hendrychové jsem našla práci, která mě nejen velice baví, ale zároveň ji mohu časově zvládat se studiem.

Kdyby existovalo slovo, které by znamenalo více než děkuji, tak ho určitě použiji. Jelikož jiné slovo mě nenapadá, musím se opakovat: "DĚKUJI." A zároveń všem vřele doporučuji, aby se přihlásili ke spolupráci - do datábáze ČAKP a našli své uplatnění na trhu práce."

Jiří Papež  (2/2017)

O paní Hendrychové jsem se dověděl přes jednu známou. Díky našim půlročním sezením jsem si ujasnit silné a slabé stránky, svoji osobnost a dobře jsem si zmapoval potřeby pro profesní i soukromý život.

Naše setkání (a to hlavně ke konci) měly dost intenzivní charakter, měli jsem o čem hovořit, takže čas při rozhovorech utíkal velmi rychle. Průběh sezení nakonec nabral jiný směr a mě pomalu přestala zajímat otázka, kvůli které jsem toto začal navštěvovat: "zda jsou moje vlastnosti vhodné pro moje dosavadní povolání a mám se dál rozvíjet v tomto oboru " nebo "které profese jsou vhodné pro moji osobnost". Tím jsem chtěl říct, že díky těmto sezením  a zmapování mé osobnosti a uvědomění si sám sebe jsem vyrovnanější, našel jsem si novou práci a jsem spokojenější v soukromé i pracovním životě. Také jsem si uvědomil že si průběh našich setkání řídím jako klient sám.

Na paní Hendrychové si nejvíc cením, jakým způsobem ze mě vytáhla informace, které jsem nedokázal rozpoznat/uchopit. Některé společné témata  a aktivity jsem doslova hltal. Dokázala mi za každých okolností dodávat sebedůvěru a tím mě posilovat, zároveň velmi citlivě vést mými "temnými komnatami".

Jsem rád za tuto zkušenost s krajankou a profesionálkou a tímto ještě jednou moc děkuji."

Naši klienti ...