Profesní motivace klienta/žáka a metoda Kariérové kotvy - workshop

Profesní motivace a kariérové kotvy - workshop

Diagnostická metoda "Kariérových kotev" se využívá v kariérovém, koučovacím i HR poradenství pro sebepoznání a zmapování  hodnotové orientace a profesní motivace jedince - žáka, studenta, klienta. Pomáhá odhalit  jeho osobní priority, osobní hodnoty a kritéria při volbě povolání, stanovování si profesních cílů a pracovních aktivt tak, aby byly v souladu s jejich osobními hodnotami a motivací. Je nejrozšířenějším diagnostickým  nástrojem využívaným v praxi KP a HR při plánování pracovní kariéry a odhalování primární pracovní motivace.

Na našem workshopu se seznámíte s metodikou Kariérových kotev ( E. H. SCHEIN), vyzkoušíte si  varianty práce s  kariérovými kotvami v praxi, budete pracovat s reálným testem a jeho způsobem vyhodnocení tak, aby jste jej mohli využívat ve své praxi.

Kdy a kde:

  • na vyžádání
  • ul. Klimentská 1443/50, Praha 1 Nové Město (cca 5 min ze stanice Florenc)

Cena:

  • 3. 950,- (vč. studijních materiálů a drobného občerstvení)
  • sleva 5 % pro členy ČAKP

Obsah:

  • Metodika techniky Kariérových kotev - 8 kariérových kotev (E.H. SCHEIN) a definování  pracovních postojů  a pracovního prostředí včetně  vhodného povolání a pracovní motivace
  • Testy jako diagnostický nástroj, práce s testem, vyhodnocení, vyvozování závěrů
  • Jak pracovat s klienty, žáky a studenty a zmapovat jejich potenciál, profesní motivaci a předpoklady k povolání v souladu s dalšími diagnostickými  nástroji
  • Kdy a jak používat metodu v kariérovém a HR poradenství

Lektorka:

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons), kariérová a HR poradkyně