Legislativa

Legislativa  a další odborné informace

Seznam nejběžnější zákonů naleznete na www.zakonyprolidi.cz 

Národní soustava povolání (MPSV) - nejaktuálnější informace o povoláních na českém trhu práce, jejich náplní, potřebných znalostech a dovednostech nutných pro výkon povolání, informace o mzdách či volných místech, apod. www.nsp.cz 

Národní soustava kvalifikací (MŠMT) - informace o soustavě celostátně uznávaných profesních kvalifikací v ČR; www.narodnikvalifikace.cz

Vyhláška č. 72/2005 Sb. Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, platnost a účinnost od 17. 2. 2005 (aktuální znění 1. 9. 2016). https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-72

Zákoník práce www.zakonik-prace.cz