Typologie osobnosti

TYPOLOGIE OSOBNOSTI v kariérovém poradenství (na vyžádání)

V poradenské praxi  se potkáváme s růzými typy lidí a projevy jejich chování - při této práci nám  pomůže a klíčovým aspektem úspěchu  je znalost typologií osobnosti, Získáte praktický a jednoduchý vhled do problematiky typologie osobnosti a jejího využití v kariérovém poradenství a HR praxi. Analýza Vám umožní pojmenovat tendence chování jednotlivých typů osobností v různých situacích a předpoklady k profesnímu zaměření a poté zvolit vhodnou formu vedení poradenského rozhovorr a zařadit vhodné aktivity a diagnsotické nástroje.

Kdy, kde

  •  pokud máte o dané téma zájem, prosím kontaktujte nás
  • ul. Staropramenná 7, Praha 5

Cena

  • Kč 2.850,- za osobu (vč. drobného občerstvení a studijních materiálů)
  • 10 % sleva pro členy ČAKP

Obsah

  • Typologie osobnosti podle temperamentu (osobnostní rysy, silné a slabé stránky, vztahové styly, způsoby komunikace, neverbální projevy, motivace, styly vedení, preference zaměstnání) pro použití v poradenské a HR praxi
  • Jak správně identifikovat typ osobnosti v poradenské praxi
  • Jak jednat a vést poradenský rozhovor s různými typy osobnosti
  • Jaké jsou vhodné aktivity podle jednotlivých typů osobnosti
  • Jaké jsou vrozené předpoklady a vhodné profese pro jednotlivé typy osobnosti
  • Nejčastější chyby 

Lektorka           Ing. Zdena Hendychová, BA (Hons)

REFERENCE

Ivana Š.: "Konečně praktický a špičkově vedený seminář k problematice typologie osobnosti. Nebyla to pouze teorie, kterou si můžu nastudovat doma, ale praktické tipy a ukázky využití v praxi a jak mohu kvalitně pracovat s klientem v kariérovém poradenství."

Petr Z.: "Velmi užitečné a praktické setkání. Vážím si hlavně přátelského a profesionálního přístupu paní lektorky."

Jana V.: "Dozvěděla jsem se spoustu nových a užitečných věcí od odborníka, které určitě využiju při své práci personalistky a kariérní poradkyně. Nejvíce ve své praxi využiji informace o tom, jaké aktivty a přístupy používat u různých typů osobnosti klienta. Dosud jsem využívala aktivity podle situace nikoliv podle typu osobnosti a vůbec mě nenapadlo, že mu tím mohu ublížit nikoliv pomoci. Děkuji a doporučuji všem."

Eva J.: "Doporučila bych seminář všem kariérovém poradcům a personalistům s alespoň malou praxi. Bez znalosti a praktických doporučení nelze být úspěšným odborníkem. Seminář doporučuji všem."