Typologie osobnosti v KP a HR

TYPOLOGIE OSOBNOSTI v praxi kariérového poradenství (v poradenské, koučovací praxi)

V poradenské praxi se potkáváme s různými typy lidí a projevy jejich chování - při této práci nám  pomůže a klíčovým aspektem úspěchu  je znalost k jakým dovednostem jednotlivé typy osobnosti inklinují, jaké profese se pro ně hodí/nehodí a jaké dovednosti by měli v budoucnu rozvíjet. Získáte praktický a jednoduchý vhled do problematiky typologie osobnosti a jejího využití ve Vaší praxi.  Poznatky si vyzkoušíte v praxi.  Analýza Vám umožní pojmenovat tendence chování jednotlivých typů osobností v různých situacích a předpoklady k profesnímu zaměření a poté zvolit vhodnou formu vedení poradenského rozhovoru a zařadit vhodné aktivity a diagnostické nástroje. Seminář je veden prakticky v malé skupině účastníků.

Kdy, kde

Cena

  • Kč 2.650,- za osobu (vč. drobného občerstvení a studijních materiálů)
  • 10 % sleva pro členy ČAKP

Obsah

  • Typologie osobnosti podle temperamentu (osobnostní rysy, silné a slabé stránky, vztahové styly, způsoby komunikace, neverbální projevy, motivace, styly vedení, preference zaměstnání) pro použití v poradenské a HR praxi
  • Jak správně identifikovat typ osobnosti v poradenské praxi
  • Jak jednat a vést poradenský rozhovor s různými typy osobnosti
  • Jaké jsou vhodné aktivity podle jednotlivých typů osobnosti
  • Jaké jsou vrozené předpoklady a vhodné profese pro jednotlivé typy osobnosti
  • Nejčastější chyby 
  • praktické ukázky a trénink

Lektorka           Ing. Zdena Hendychová, BA (Hons)

REFERENCE

Ivana Š.: "Konečně praktický a špičkově vedený seminář k problematice typologie osobnosti. Nebyla to pouze teorie, kterou si můžu nastudovat doma, ale praktické tipy a ukázky využití v praxi a jak mohu kvalitně pracovat s klientem v kariérovém poradenství."

Petr Z.: "Velmi užitečné a praktické setkání. Vážím si hlavně přátelského a profesionálního přístupu paní lektorky."

Jana V.: "Dozvěděla jsem se spoustu nových a užitečných věcí od odborníka, které určitě využiju při své práci personalistky a kariérní poradkyně. Nejvíce ve své praxi využiji informace o tom, jaké aktivty a přístupy používat u různých typů osobnosti klienta. Dosud jsem využívala aktivity podle situace nikoliv podle typu osobnosti a vůbec mě nenapadlo, že mu tím mohu ublížit nikoliv pomoci. Děkuji a doporučuji všem."

Eva J.: "Doporučila bych seminář všem kariérovém poradcům a personalistům s alespoň malou praxi. Bez znalosti a praktických doporučení nelze být úspěšným odborníkem. Seminář doporučuji všem."