Obchodní a storno podmínky

Obchodní a storno podmínky

A: Přihlášení na kurz, seminář, diskusní setkání:

 1. Vaše přihlášení  na naši akci (seminář,  kurz, diskusní setkání) se stává závazným po vyplnění  a odeslání objednání prostřednictvím tlačítka "odeslat" v našem přihlašovacím formuláři  v sekci "registrace akcí" a potvrzením přihlášky z naší strany
 2. Odhlásit se můžete telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
 3. Odhlášení z 1denního semináře BEZ storno poplatku můžete nejpozději do  12 kalendářních dnů před konáním semináře. V takovém případě vám bude vstupní poplatek vrácen v plné výši. Při vícedenním kurzu platí lhůta 60 kalendářních dnů. 
 4. Zrušíte-li účast na 1denním semináři později než 12 kalendářních dnů před konáním  nebo se kurzu nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu. Toto platí i v případě, pokud jste se na seminář přihlásili v době kratší než 12 kal. dnů před jeho konáním. Pro vícedenní kurzy je účtován stornopoplatek 10% při odhlášení později než 60 kalendářních dnů před jejich konáním, 50% při odhlášení později  než 45 kal.dnů před konáním a 100% při odhlášení později než 35 kalendářních dnů před jejich konáním.
 5. Změna termínu semináře ze strany účastnice/ka je možná pouze po dohodě obou stran, a to za poplatek 10 % ceny kurzu.
 6. ČAKP si vyhrazujeme si měnit termín našich akcí, změnu lektora a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z provozních důvodů bez náhrady.  V takových případech budete informování předem (u vícedenních kurzů nejpozději 15 kal. dnů, u jednodenních seminářů nejpozději 8 kal. dnů). Nejpozději 7 kalendářních dní  (resp. 14 dnů u vícedenních akcí) pouze  po konzultaci s přihlášenými účastníky.
 7. Pokud se z jakýckoliv důvodů nemůžete zúčastnit kurzu, máte možnost poslat místo sebe náhradníka/náhradnici
 8. Platba účasti na seminář/jkurzu je řešena  fakturou se platností 15-ti kal. dnů, nejpozději však jeden den před konáním akce.

B. Objednání školení "na míru" - dle potřeb zadavatele:

 1. Vaše objednávka  se stává závaznou   v okamžiku písemného potvrzení - objednávky oběma smluvními stranami.
 2. Bezplatné zrušení zakázky je možné pouze písemně, a to nejpozději 21 kalendářních dnů před prvním termínem realizace.
 3. V době mezi 20 - 8 dny před termínem realizace je účtováno 50 % celkové částky. V době  7 kalendářních dnů před termínem  realizace a kratší je účtováno 100% celkové sjednané částky.
 4. Změna termínu realizace ze strany objednavatele je možná pouze po dohodě obou stran, a to za poplatek 10 % ceny.

C. Přihlášení na individuální poradenství/konzultaci:

 1. Vaše přihlášení na individuální konzultaci/poradenství se stává závazným po sjednání termínu konzultace prostřednictvímt telefonu, e-mailu, příp. našeho webového formuláře a elektronickém potvrzením přihlášení z naší strany
 2. Odhlásit se můžete telefonicky nebo e-mailem.
 3. Odhlášení z konzultace BEZ storno poplatku můžete provést nejpozději 24 hodin  (počítáno v pracovních dnech) před jejím konáním. Tzn. omluvu z pondělní konzultace je nutno učinit nejpozději v pátek předchozího týdne.
 4. Vyhrazujeme si v případě pracovní neschopnosti konzultantky právo na její změnu, změnu termínu či bezplatné zrušení konzultace - vše po dohodě s vámi.