Aktuality ČAKP

Zašlete nám zajímavosti ze své práce a my je zveřejníme.

V roce 2017 -2018 jsme aktivně spolupracovali s FDV na projektech JOBHUB (vytváření on-line nástroje pro kariérové poradce) a "Cesta pro mladé" (poskytování on-line kariérového poradenství studentům), kde jsme realizovaly cca 200 hod on-line kariérového poradenství pro studenty z celé ČR.

V listopadu 2018 jsme  přednášeli  problematiku "trh práce v roce 2019-2020" na celorepublikovém setkání pracovníků Úřadu práce v rámci Týdne vzdělávání dospělých.

Během roku 2018 jsme úspěšně ukončili projekt "Kariéra pro ženy po MD/RD" v rámci kterého jsme připravili 53 žen na úspěšný návrat do zaměstnání.  Dále jsme 2 kariérové poradkyně připravili ke složení zkoušky KP dle NSK. Aktivně jsme se podíleli na rozvoji kompetencí kariérových poradců  mikroregionů Jihočenského kraje a Hustopečska (cca 50 hod) a rozvoji kompetencí kariérových/HR poradců a pedagogických pracovníků v rámci našich seminářů a diskusních setkání  (cca 250 hod).

Blahopřejeme dalším našim členům a klientům ČAKP Tomášovi, Věrce, Veronice a Lence, kteří se u nás v dubnu 2019 ve speciálním vzdělávacím kurzu připravovali na složení profesní zkoušky kariérový poradce, k úspěšnému složení zkoušky Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu (75-004-R) dle NSK.

Přijďte se dne 9.7.2019 seznámit s nejnovějšími technikami sebeprezentace uchazeče o práci, které AKTUÁLNĚ vyžadují personalisté ve firmách po turbolenti na trhu práce, která probíhala v uplynulých letech a která zásadně ovlivnila písemnou (CV, motivační dopis, ...) i ústní sebeprezentaci uchazečů (pohovor), nové kompetence trhu práce 2020, atd.