Instituce pro volbu povolání

Instituce pro volbu povolání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) - metodické vedení systému vzdělávání a rozvoje mládeže a tělovýchovy v ČR, tvůrce a garant zákonných a metodických předpisů v dané oblasti; www.msmt.cz

Ministerstvo práce a socálních věcí (MPSV) - metodické vedení systému trhu práce a sociálních věcí v ČR, tvůrce a garant příslušných právních předpisů; www.mpsv.cz

Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ) - rozvoj vysokého školství a distančního vzdělávání; MŠMT; www.csvs.cz

Informační centrum pro mádež (ICM) - poskytování informací pro mládež; MŠMT; www.icm.cz; www.icmcr.cz

Institut pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP) - metodická základna pro pedagogicko-psychologické poradenství; MŠMT; www.ippp.cz

Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) - řešení otázek odborného středoškolského vzdělávání a praktické odborné přípravy (učňovské školství, SOŠ, VOŠ); MŠMT; www.nuov.cz

Národní vzdělávací fond (NVF) - podpora rozvoje lidských zdrojů formou vzdělávacích aktivit v celé ČR; MŠMT; www.nvf.cz

Správa služeb zaměstnanosti (SSZ) - řízení zprostředkovatelských a poradenských služeb Úřadů práce v celé ČR; MPSV; portal.mpsv.cz; www.uradprace.cz

Úřad práce v Praze - seznam úřadu práce v Praze včetně konaktů a úředních hodin

Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) - statistické informace z oblasti vzdělávání, školství a o sítí příslušných škol v celé ČR; MŠMT www.uiv.cz

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (VÚPSV) - řešení otázek v oblasti práce a sociálních věcí a trhu práce v ČR; MPSV; www.vupsv.cz

Výskumný úřad pedagogický (VÚP) - řešení otázek všeobecného vzdělávání na základních školách, gymnaziu a konzervatoři; MŠMT; www.vuppraha.cz