Kurz k profesní zkoušce dle NSK

    KURZ K PROFESNÍ ZKOUŠCE KP dle NSK ... pomůžeme vám na vrchol ... 

    Česká asociace kariérového poradenství, z.s. ve spolupráci s autorizovanou osobu a zástupcem společnosti AABYSS, s.r.o. připravila za uplynulý rok na zkoušku již 4 kariérové poradkyně. Vás připravíme také na profesní zkoušku: Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu  (75-004-R) dle NSK. Součástí vzdělávacích setkání je předání potřebných podkladů a studijních materiálů ke zkoušce, seznámení s průběhem zkoušky a jejími nástrahami, individuální konzultace telefonicky nebo on-line.

    Kurz z důvodu vysoké intenzity práce probíhá v malé skupince účastníků (max 6 lidí) a skládá se ze dvou částí (4 dny) +  dle potřeby individuální poradenství, dále on-line konzultace + předání studijních materiálů a podkladů ke zkoušce včetně testovacích okruhů:

    • I. část - teoretické aspekty k ústní zkoušce
    • II. část - praktické aspekty k ústní zkoušce

    Kdy a kde

  • dne 14.3. - 15.3.2019 a 4. - 5.4.2019, (9 - 13:00), registrace nejpozději do 28.2.2019
  • ul. Klimentská 1443/50, Praha  1 Nové Město (cca 5 min od stanice metra Florenc)

  Cena

  • 12.900,- Kč při účasti I. + II. části
  • 11.500,- Kč při účasti I. + II. části pro členy ČAKP, studenty

  Obsah setkání

 • Teorie a metody kariérového poradenství
 • Kariérová diagnostika
 • Vedení poradenského rozhovoru
 • Práce s jednotlivcem a ve skupině
 • Kariérové informace, tvorba individuálních plánu
 • Právní rámec a doporučená literatura
 • Personální management (trh práce 2019/20, inzerát, výběrový pohovor, Hr marketing, branding. aj.)
 • Procesní průběh zkoušky - nástrahy
 • Zkouška "na nečisto"

Lektor          Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons)

                                                    REFERENCE 

                  absolventek, které absolvovaly KURZ a úspěšně složily profesní zkoušku dle NSK v roce 2017-2018

Paní Marcela Švadlenková - absolventka kurzu v březnu - dubnu 2018

Seminář byl pro mne velmi přínosný, vrchovatě splnil má očekávání. Cením si praktických a použitelných informací v praxi. vyhovovala mi forma kurzu - teorie i průběžné zkoušení praktických úloh a metod sama na sobě. Obě lektorky byly výborné a děkuji za poskytnuté materiály ke studiu ke zkoušce.

Zkoušku jsem složila v červnu 2018  a bez odborné pomoci paní Hendrychové bych danou zkoušku nesložila.

Paní Lenka Hájková - absolventka kurzu březen - duben 2017

Líbila se mi teoretická i praktická část, vedení rozohovorů s klientem, jentlivé aktivity v kariérovém poradenství. Vše bylo praktické včetně studijních materiálů, které jsme dostali. Děkuji moc a doufám, že zkoušky zvládneme. Doporučuji všem, kteří si chtějí zvýšit svoji odbornost.

Zkoušku jsem složila v červnu 2017 - kurz všem doporučuji, bez něj bych zkoušku nesložila.

Paní Irena Matějová - absolventka kurzu v březnu - dubnu 2018

Kurz byl pro mě velkou inspirací pro práci KP. Přinesl mi spoustu odborných a současně i aktuálních informací z oblasti KP. Velmi oceňuji profesionalitu paní Zdenky a všem zájemcům o práci KP doporučuji poznat její způsob práce. 

Zkoušku jsem složila v červnu 2018 - k úspěšnému zvládnutí zkoušky mi výrazně pomohlo absolvování kurzu a odborné vedení paní Hendrychové.

Paní Hana Urychová - absolventka kurzu březen - duben 2017

Líbilo se mi soustředění na vybraní témata, která budou na zkoušce. Všechny sekce setkání byly zajímavé a dobře uchopené. Děkuji lektorkám za inspirativní setkání. Věřím, že jsem připravena na zkoušku.

Zkoušku jsem složila v červnu 2018 - zkouška byla náročná a  absolvování odborného vedení v kurzu mi výrazně pomohlo zkoušku složit.