Kurz k profesní zkoušce dle NSK

KURZ K PROFESNÍ ZKOUŠCE KP dle NSK

Česká asociace kariérového poradenství, z.s. ve spolupráci s autorizovanou osobu a zástupcem společnosti AABYSS, s.r.o. paní Mgr. Šárkou Prachařovou Vás připraví na profesní zkoušku: Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu  (75-004-R) dle NSK. Součástí vzdělávacích setkání je předání potřebných podkladů a studijních materiálů ke zkoušce, seznámení s průběhem zkoušky a jejími nástrahami, individuální konzultace on-line.

Kurz se skládá ze dvou částí:

 • I. část - teoretické aspekty k ústní zkoušce
 • II. část - praktické aspekty k ústní zkoušce

I. teoretická část - příprava k ústní zkoušce (2 dny)

Kdy a kde

 • na vyžádání
 • ul Staropramenná 7, Praha 5 - Smíchov (cca 2 min od stanice metra Anděl - trasa B výstup z metra směr OC)

Cena

 • 6.450,- Kč (včetně studijních materiálů a drobného občerstvení)
 • 5.850,- Kč pro členy ČAKP, studenty
 • 11.800,- Kč při účasti I. + II. části
 • 10.200,- Kč při účasti I. + II. části pro členy ČAKP, studenty

Obsah setkání

 • Klíčové aspekty práce s klientelou v poradenské praxi
 • Osobnost kariérového poradce a jeho klíčové kompetence
 • Teorie a metody kariérového poradenství
 • Kariérová diagnostika
 • Vedení poradenského rozhovoru
 • Práce s jednotlivcem a ve skupině
 • Právní rámec a doporučená literatura
 • Procesní průběh teoretické ústní zkoušky

II. praktická část - příprava k ústní zkoušce (2 dny)

Kdy a kde

 • na vyžádání
 • ul Staropramenná 7, Praha 5 - Smíchov (cca 2 min od stanice metra Anděl - trasa B výstup z metra směr OC)

Cena

 • 6.450,- Kč (včetně studijních materiálů a drobného občerstvení)
 • 5.850,- Kč pro členy ČAKP, studenty

Obsah setkání

 • Legislativní informace pro potřeby kariérového poradenství
 • Vedení poradenského rozhovoru
 • Metody náboru a výběru uchazečů do firmy (inzerát, výběrový pohovor)
 • Kariérové poradenství ve skupině - assessment centre
 • Právní rámec a doporučená literatura
 • Zkouška "na nečisto"

Lektor          Zdena Hendrychová

                                                    REFERENCE 

                  absolventek, které absolovovly KURZ, popř, v červnu 2017 úspěšně složily profesní zkoušku dle NSK

Paní Marcela Š. - absolventka kurzu v březnu - dubnu 2018

Seminář byl pro mne velimi přínosný, vrchovatě splnil má očekávání. Cením si praktických a použitelných informací v praxi. vyhovovla mi forma  kurzu - teorie i průběžně zoušení praktických úloh, metod sama na sobě. Obě lektorky byly výborné a děkuji zaposkytnuté materiály ke studiu ke zkoušce.


Paní Lenka H. - absolventka kurzu březen - duben 2017

Líbila se mi teoretická i praktická část, vedení rozohovorů s klientem, jentlivé aktivity v kariérovém poradenství. Vše bylo praktické včetně studijních materiálů, které jsme dostali. Děkuji moc a doufám, že zkoušky zvládneme. Doporučuji všem, kteří si chtějí zvýšit svoji odbornost.

Paní Irena M. - absolventka krzu v březnu - dubnu 2018

Kurz by pro mne velkou inspirací pro práci KP. Přinesl mi spoustu odborných a součně i aktuálnícch inforamcí z oblasti KO. Velmi oceňuji profesionalitu paní Zdenky a všem zájemců o práci KP doporoučuji poznat její způsob práce. 


Paní Hana U. - absolventka kurzu březen - duben 2017

Líbilo se mi soustředění na vybraní témata, která budou na zkoušce. Všechny sekce setkání byly zajímavé a dobře uchopené. Děkuji lektorkám za inspirativní setkání. Věřím, že jsem připravena na zkoušku.