Kurz k profesní zkoušce KP dle NSK

    KURZ K PROFESNÍ ZKOUŠCE KP dle NSK ... pomůžeme Vám na vrchol ... 

    ČAKP, z.s. ve spolupráci s autorizovanou osobu a zástupcem společnosti AABYSS, s.r.o. Vás připraví na profesní zkoušku MŠMT: Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu  (75-004-R) dle NSK.

    Připravíme vás na zkoušku dle kvalifikačních i hodnotících standartů NSK. Kurz z důvodu vysoké intenzity práce na našem setkání probíhá v malé skupince účastníků interaktivní tréninkovou  metodou, Vyzkoušíte si zkoušku "nanečisto" a získáte  další studijní mateirály a podklady ke zkoušce včetně testovacích okruhů a odborné pomoci při přípravě podkladů ke zkoušce před akreditovanou komisi. Upozorníme vás na záludnosti zkoušky a pomocí individuálních on-line konzultací po absolvování KURZU vás dovedeme až k úspěšnému zvládnutí ZKOUŠKY.

    Kdy a kde

  • ve dnech 15. - 17.10.2024, 9:00 - 13:00 hod; registrace nejpozději do 20.9.2024
  • ul. Klimentská 1443/50, Praha  1 Nové Město (cca 5 min od stanice metra Florenc)

  Cena

  • 13.800,- Kč  (při platbě do 15.7. letní sleva 800,-)
  • 12.600,- Kč pro členy ČAKP, studenty

  Obsah setkání (3 dny) + indiviudální konzultace dle vašich potřeb

 • Teorie a metody kariérového poradenství
 • Práce s cílovou skupinou
 • Kariérová diagnostika, testy, kreativní metody
 • Vedení poradenského rozhovoru
 • Práce s jednotlivcem a ve skupině
 • Kariérové informace, tvorba individuálních plánu
 • Právní rámec a doporučená literatura
 • Personální management (trh práce, inzerát, výběrový pohovor, HR marketing, branding. aj.)
 • Procesní průběh zkoušky - nástrahy a zkouška "na nečisto" včetně testovacích úloh a otázek

Lektor   Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons), Irena Matějová  (certifiková kariérní poradkyně dle NSK)

Absolventi kurzu březen - duben

                                                    REFERENCE 

                  absolventek, které absolvovaly KURZ a úspěšně složily profesní zkoušku dle NSK v roce 2017-2018

Paní Marcela Švadlenková - absolventka kurzu v březnu - dubnu 2018

Seminář byl pro mne velmi přínosný, vrchovatě splnil má očekávání. Cením si praktických a použitelných informací v praxi. vyhovovala mi forma kurzu - teorie i průběžné zkoušení praktických úloh a metod sama na sobě. Obě lektorky byly výborné a děkuji za poskytnuté materiály ke studiu ke zkoušce.

Zkoušku jsem složila v červnu 2018  a bez odborné pomoci paní Hendrychové bych danou zkoušku nesložila.

Paní Lenka Hájková - absolventka kurzu březen - duben 2017

Líbila se mi teoretická i praktická část, vedení rozohovorů s klientem, jentlivé aktivity v kariérovém poradenství. Vše bylo praktické včetně studijních materiálů, které jsme dostali. Děkuji moc a doufám, že zkoušky zvládneme. Doporučuji všem, kteří si chtějí zvýšit svoji odbornost.

Zkoušku jsem složila v červnu 2017 - kurz všem doporučuji, bez něj bych zkoušku nesložila.

Paní Irena Matějová - absolventka kurzu v březnu - dubnu 2018

Kurz byl pro mě velkou inspirací pro práci KP. Přinesl mi spoustu odborných a současně i aktuálních informací z oblasti KP. Velmi oceňuji profesionalitu paní Zdenky a všem zájemcům o práci KP doporučuji poznat její způsob práce. 

Zkoušku jsem složila v červnu 2018 - k úspěšnému zvládnutí zkoušky mi výrazně pomohlo absolvování kurzu a odborné vedení paní Hendrychové.

Paní Hana Urychová - absolventka kurzu březen - duben 2017

Líbilo se mi soustředění na vybraní témata, která budou na zkoušce. Všechny sekce setkání byly zajímavé a dobře uchopené. Děkuji lektorkám za inspirativní setkání. Věřím, že jsem připravena na zkoušku.

Zkoušku jsem složila v červnu 2018 - zkouška byla náročná a  absolvování odborného vedení v kurzu mi výrazně pomohlo zkoušku složit.