Doporučující literatura 

a

a

a

a

a

Konec prokrastinace aneb jak přestat odkládat a začít žít (Petr Ludwig)

Pokud jste ještě tuto knihu nečetli, léto, dovolená jsou ideální čast na to, sáhnout po této knížce. Ačkoliv název nás umůže uvádět do problematiky time-managementu, není to tak zdela pravda. Celá knížka nás provádí současným světem a nastavuje zrcadlo našemu chování. Je to krásné lehké čtení, ale přitom nás nutí zamyslet se.

Mentorink - forma podpory nové generace (M.A.Petrášová a kolektiv - vydáno 2014)

Příručka o mentoringu, která vás podrobně provede světem mentoringu, jeho použitím a využitím v kariérovém poradenství. Čeští autoři se již několik let zabývají rozvojem lidských schopností, založili školu koučů a školu mentorů a vytvářejí tak prestižní prostor pro rozvoj lidí těmito rozvojovými metodami. Knížku doporučujeme nejen těm, kteří chtějí svou metodiku používanou v rámci kariérového a HR poradenství obohatit o metodu mentoringu, ale také těm, kteří mají chuť rozvíjet nejen sebe, ale také kulturu týmů, firem a celých společností.

Kariérový rozvoj a systémová teorie (W. Pattonová a M. McMahonová)

Nová ppoměrně rozsáhlá publikace zabývající se teoretickými přístupy v kariérovém poradenství a ejich propojení na praxi. Anotace této publikace začíná slovy: "Skrze nazírání na oblast kariérové teeorie jako na systém, který je otevřený změnám a posunům zevnitř ...". Tuto knihu určitě nepřečtete za pár dní ani týdnů, je to poměrně rozsáhlý a vysoce odborný až umělecký náhled do teoríí, který ne vždy je čtivý pro praktiky.

a

Poradenství - stručný přehled (Windy Dryden - vydáno 2008)

Kniha dává odpovědi na to, co je poradenství a jak funguje. Je průvodcem poradenským vztahem a terapeutickým procesem. S odvoláním na teorii psychodynamického, na osobu orientovaného a kognitivně-behaviorálního přístupu Windy Dryden zkouná např. emoční vazbu mezi poradcem a klientem, cíle a úkoly v poradenství, etapy terapeutického procesu, aj. Chcete-li si přečíst útlou knížku z oblasti poradenství, sáhněte po ní.

Mezinárodní příručka o metodách profesní orientace - pro skupinová školení (vydáno 2012)

Tato příručka o metodách profesní orientace je určena kariérovým a výchovným poradcům. Obsahuje ověřené metody z databáze poradenských metod v Rakouské veřejné službě zaměstnanosti týkající se například témat: formulace kariérních cílů, vstup do zaměstnání, zvládání překážek, volba povolání, rozvoj sociálních dovedností, orientace na pracovním trhu, analýza potenciálu, zpracování žádosti o zaměstnání a nalezení práce, aj.

a

Pohádka o ztracené krajině - psychologie sebekoučování (Radvan Bahbouh 2010)

"Čas od času se chceme naučit něco nového, ať už je to sport, cizí jazyk a představujeme si, jak by bylo krásné, kdybychom to mistrně zvládli. A tak vyrazíme na dlouhou cestu ..." těmito slovy začíná úzká knížečka jednoho z nejznámějších expertů v České republice pana Bahbouda. Kdo chce strávit pár příjemný chvil sám se sebou, nebo se jen tak pousmát nad některými příběhy, šáhněte po této knížce ...ideální knížka pro odpočinkový čas, který nám může přinést hodně poučného a zajímavého.

Kariérový koučing (Monika Bartoníčková, 2007)

Velmi čtivá a hlavně praktická kniha, kterou by si měli prostudovat všichni kariéroví poradci. Autorka uvádí praktické zkušenosti ze své poradenské praxe včetně konkrétních aktivit, které by kariérový poradce mohl do svého "profesního portfolia" zahrnout a provede vás celým "světem" profesního poradenství. Kniha se zabývá tématy: hledání zaměstnání, rozvojem kariéry a profesním poradestvím. Bohužel, v současné době lze tuto publikace nesnadno získat. Je vhodná také pro ty, kteří jsou zaměření na svůj profesní rozvoj a nebo se připravují na vstup do zaměstnání. Hlavní myšlenou knihy je totiž "dělat práci, která mě baví,nemusí být jen snem."

Sociodynamické poradenství (R. Vance Peave)

Tato kniha, kterou vydalo poradenské centrum Euroguidance v uplynulých letech, je uvozena slovy "problémem není člověk, problémem je problém." V knize je poměrně obšírně popsán jeden ze současných teoretických přístupů, který se uplatňuje v poradenské praxi a lze jej brát spíše jako studijní materiál, kteý je propojený s poradenskou praxi, ale který určitě nepřečtete za jeden večer.

Profesní poradenství - vybrané kapitoly (Dagmar Svobodová, 2015)

Jedna z nejnovějších publikací, které byly v současné době napsány a vydány Gradou Publishing, a.s. Jsou zde kapitoly , které se týkají systému a organizací profesního poradenství v ČR, klíčových kompetencí trhu práce a poradce, diagnostiky a supervize profesního poradeství. Dále si zde můžete přečíst, kapitolu "plánování a formování života a práce".

Hry o moc (Marion Knaths)

aneb jak se ženy prosazují? Příjemné ale i poučné čtení o tom, jak ve světe, kde dominují muži, může uspět i žena. Ukazuje na odlišností v oblasti vnímání, zpracování informací, komunikace i na možnostech profesního růstu. Ukazuje při tom na to, jak mohou ženy tyto odlišnosti šikovně využít ve svůj prospěch.

a

Praktický průvodce kariérového poradce pro 21. století (EKS)

Chcete-li se dozvědět něco o teoretických přístpech v kariérovém poradenství a jejich využitelnosti v dnešní době, přečtěte si útlou brožůrku, kterou vydalo EKS. Navíc vás pobaví krásné a úsměvné ilustrace doprovázené praktickými ukázkami z praxe i cvičeními.

a

Průvodce světem (ne)praktické ženy (EKS)

Kniha začíná slovy "Monika slaví čtyřicáté narozeníny. Oslava končí a ona si pomalu začíná připouštět, že se ocitá na další životní křižovatce ... je čas návratu k nesplněným snům a hledání ztraceného sebevědomí nebo je už na nový směr, nové přátele či nové výzvy pozdě?" Kniha je určena všem ženám, které si chtějí odpočinout a přitom se zasmát, zamyslet a třeba také proměnit váhání v odhodlání.

What color is your parachute 2015 (Richard N. Bolles)

Praktický manuál pro personalisty a kariérové poradce - tak zní podtitul této výborné publikace, kterou každý rok aktualizuje autor knihy. Bohužel, k nám co ČR se dostane vždy pouze některý z ročníkůs, nyní po cca 10 letech. Aktuálnější verze je pro rok 2016. Publikaci doporučujeme všem, kteří nemají rádi teoretizování, ale hledají praktické řešení problémů - autor nás provádí celým světem klienta od počátku rozhodnutí změnit práci až po to, kde a jak ji hledat či jak uspět u pohovoru. Na problematiku se dívá jak z perspektivy kariérového poradce či klienta, ale hlavně z pohledu personalisty, který rozhoduje o tom, zda uchazeč bude uspěšný při hledání svého profesního uplatnění.

Jeden rok v nové zemi (EKS)

Velmi praktická publikace, kterou vydala EKS. Obsahuje základní informace a různé složky, které jsou důležité pro integraci cizinců v ČR. Publika ce doplněna praktickými cvičeními i ukázkami z reálné praxe.

a

Skoč! aneb průvodce obsolventa VŠ přípravou na reálný život (Jana Brabcová a kol.)

Výborná, praktická a čtivá publikace o tom, jak by se absolventi VŠ měli připravit na vstup na trh práce. Jsou zde praktické rady týkající se motivačních dopis, CV, sebeprezentace, včetně odkazů na zákoník práce, apod. Knihu vydala Grafia jako 10. aktualizované vydání pro ČVUT Praha.

a

Klíčové kompetence a jejich rozvíjení (Horst Belz, Marco Siegrist)

Ačkoliv kniha byla výdána již před 15-ti lety, tj. v roce 2001, stále platí, že je to nejlepší publikace zachycující tuto problematiku. A to proto, že je úzce propojená s reálnou praxí personalistů, kteří tuto knihu při své práci často používájí. Dále je obohacena nejen o východiska této problematiky, ale také o metody, různá cvičení a hry, kterými se identifikují a rozvíjejí klíčové kompetence. Tato kniha je velmi nadčasová a uvedené metody a východiska platí dodnes a jsou klíčovým východiskem jak pro práci kariérových poradců tak i pro práci personalistů.