MBTI pro volbu povolání

MBTI - workshop s přednáškou

Metoda a test MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) je navržena pro určení osobnostních typů. Zaměřuje se na to, jak se lidé navzájem ovlivňují, činí rozhodnutí, vnímají svět. Metoda a využívá v oblastech pedagogiky, v kariérovém i HR poradenství (např.  příjímacím řízení¨). Je užitečné vědět, proč  a jak druzí lidé činí svá rozhodnutí, konají, komunikují, chovají  se a co je k tomu vede. Můžeme se jim pak lépe přizpůsobit ve své poradenské praxi, být jim blíže a ovlivňovat je žádoucím směrem.

Na našem workshopu se budeme zabývat jednotlivými typy osobností, proč přemýšlejí jinak než já  (pochopení příčin chování a jednání nám pomáhá v toleranci vůči jiným) a jak přizpůsobit komunikaci a spolupráci s druhými.

 Kdy, kde

  • na vyžádání
  • ul. Klimentská 1443/50, Praha 1 (cca 3 min z Florence)

Cena

  • Kč 3.250,- za osobu (vč. studijních materiálů)
  • 10 % sleva pro členy ČAKP

Obsah

  • charakteristiky jednotlivých typů osobnosti
  • čtyři stránky dimenze osobnosti
  • silné a slabé stránky jednotlivých typů, profesní předpoklady
  • komunikace a spolupráce s jednotlivými typy
  • TEST - zjistíte vlastní osobnostní typ a možnosti seberozvoje


Teší se na vás

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons.),

Vložte svůj text...