Typologie osobnosti pro volbu povolání 

Typologie osobnosti pro volbu povolání

Typologie osobnosti se využívá v oblastech pedagogiky, v kariérovém i HR poradenství (např.  příjímacím řízení¨). Je užitečné vědět, proč  a jak druzí lidé činí svá rozhodnutí, konají, komunikují, chovají  se a co je k tomu vede, jaké mají vrozené předpoklady pro výkon určité profese a co je motivuje k danému profesnímu zaměření. Můžeme se jim pak lépe přizpůsobit ve své poradenské praxi, být jim blíže a ovlivňovat je žádoucím směrem.

Na našem workshopu si budete trénovat, jak se lépe zorientovat v rozponávání jednotlivých typů osobností, vyzkoušíte si práci s jednotlivými typy osobností, lépe si ujasníte,  proč přemýšlejí jina,k  pochopíte příčiny jejich chování.  Naučite se identifikovat jejich silné a slabé stránky,  upřesníte si preferenci jejich profesní motivace a  způsobu komunikace . Poradenskou praxi  poté lépe zacílíte potřebám svých kientů  dle typu osobnosti. Odnesete si vhodné diagnostické metody a testy na určení typu osobnosti svých klientů.

 Kdy, kde

  •  dne 2.8.2024, 9:00 - 13:00 hod; registrace nejpozději do 15.7.2024
  • ul. Klimentská 1443/50, Praha 1 (cca 3 min z Florence); lze i on-line

Cena

  • Kč 4.250,- za osobu (vč. studijních materiálů)
  • 5 % sleva pro členy ČAKP

Obsah

  • charakteristiky jednotlivých typů osobnosti a čtyři stránky dimenze osobnosti
  • silné a slabé stránky jednotlivých typů, profesní předpoklady, vhodné profesní zaměření  a motivace
  • TESTY a diag. nástoje - zjistíte vlastní osobnostní typ, silné/slabé stránky a možnosti seberozvoje, vhodné profesní zaměření a vnitřní motivaci


Teší se na vás

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons.),