Typologie osobnosti pro pokročilé (KP, kouče, HR, manažery)

Typologie osobnosti pro pokročilé (kouče, KP, HR, manažery, pedagogické a vzdělávací pracovníky, aj.) - trénink s přednáškou

 Získáte  hlubší a praktický vhled do problematiky typologie osobnosti a jejího využití ve Vaší praxi poradce, kouče, pedagoga, HR spěcialisty, manažera (silné aslabé stránky, potenciál, vnitřní motivace, způsoby komunikace, přístup ke krizím a dále vhodné způsoby vedení, motivace, komunikace, kritika/ochvala dle typů osobnost, aj.) Definujeme osobností předpoklady k profesnímu zaměření, zvolime vhodnou formu komunikace a způsobu jednání dle Vaší praxi. pomocí nové metodiky i diagnostického nástroje. Pomůžeme Vám porozumět sami sobě i svým kolegům, přátelům i kientům.


Kdy, kde

  • 22.11.2021, 9:00 - 13:00 hod, registrace nejpozději do 10.11.2021
  • ul. Klimentská 1443/50, Praha 1 (cca 3 min z Florence)

Cena

  • Kč 4.850,- za osobu (vč. drobného občerstvení a studijních materiálů)
  • 10 % sleva pro členy ČAKP

Obsah - workshop, trénink:

  • Typologie osobnosti podle temperamentu (osobnostní rysy, silné a slabé stránky, vztahové styly, způsoby komunikace, neverbální projevy)
  • Jak identifikovat typy osobností, např. u při pohovoru, v poradenské praxi , vkrizových situací a jak s nimi komunikovat, vyjednávat
  • Jaké jsou vhodné metody komunikace, vedení, motivace,  krizového řízení v praxi dle jednotlivých typů osobností
  • Osobnostní test

Lektor:

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons)