Typologie osobnosti pro HR, manažery

Typologie osobnosti pro HR, manažery

 Získáte praktický vhled do problematiky typologie osobnosti a jejího využití ve Vaší praxi HR ( přijímací, výběrové pohorovory, AC, DC, aj.). a manažera (způsoby vedení, motiva, komunikace, hodnoticící pohovory - kritika/ochvala dle typů osobnost, aj.) Definujeme osobností předpoklady k profesnímu zaměření a poté zvolime vhodnou formu komunikace  ve Vaší praxi. Pomůžeme Vám porozumět sami sobě i svým kolegům, přátelům i kientům.


Kdy, kde

  • dne 14. 7. 2021, 12:00 - 17:00 hod, registrace nejpozději do 5.7.2021
  • ul. Klimentská 1443/50, Praha 1 (cca 3 min z Florence)

Cena

  • Kč 7.500,- za osobu (vč. drobného občerstvení a studijních materiálů)
  • 10 % sleva pro členy ČAKP

Obsah - workshop, trénink:

  • Typologie osobnosti podle temperamentu (osobnostní rysy, silné a slabé stránky, vztahové styly, způsoby komunikace, neverbální projevy)
  • Jak identifikovat typy osobností u při pohovoru  a jak s nimi komunikovat, vyjednávat
  • Jaké jsou vhodné metody manažerského vedení, motivace,  krizového řízení ve firemní praxi dle jednotlivých typů osobností
  • Osobnostní test

Lektor:

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons)