Kariérové poradenství do škol

Kariérové poradenství do škol

Seznámíte se z klíčovými principy, metodami a technikami kariérového poradenství na školách a získáte ucelený přehled, jak se stát průvodcem kariérou pro své žáky, studenty a profesionálně jim pomoci při volbě povolání/studia a se vstupem do prvního zaměstnání.

Kdy a kde, cena:


  •  dne 27.5.2019 (pondělí), 9 - 13:00 hod, registrace nejpozději do 15.5.2019
  • ul. Klimentská 1443/50, Praha 1 Nové Město (cca 5 min ze stanice Florenc)

Cena:

  •  2. 250,- (jednodenní)
  • sleva 10 % pro členy ČAKP

Obsah:

  • Tři klíčové tematické oblasti kariérového poradenství na školách
  • Základní metody a aktivity kariérového poradenství na školách
  • Jak pracovat se žáky a studenty a zmapovat jejich potenciál
  • Kreativní techniky při práci s žáky, studenty
  • Jak nastavit kariérové poradenství na ZŠ, SŠ

Lektorka:

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons), kariérová a HR poradkyně

Reference absolventek

Paní Hana U.: "Na semináři jsem získala další nové a hlavně aktuální informace o trendech a problémech KP do škol a ke své práci, seznámila se s některými dalšími novými metodami KP a ujasnila si, jak nastavovat proces KP ve školním prostředí. Oceňuji interaktivní přístup lektorky, příjemné prostředí a využitelnost získaných informací."

Paní Kateřina G.: "Ze semináře jsem byla velmi spokojená a doporučuji ho všem, kteří začínají nebo už dělají kariérové poradenství ve školách se žáky a studenty. Děkuji tímto za poskytnuté informace i poradenské aktivity, které jsou pro mou praxi velkým přínosem a které budu dělat se svými žáky."

Paní Monika M.: "Seminář byl pro mne velmi přínosný - ukázal mi, jak nastavit KP u nás na střední škole, kde pracuji jako pedagog a kariérní poradkyně. Získala jsem nové informace z praxe a z metod, které mohu ve své práci se studenty využívat. Také jsem získala nový pohled na práci KP na ZŠ, SŠ a VŠ, za což velmi děkuji. Seminář doporučuji - je praktický a zaměřený na aktuální problémy, které ve své praxi řešíme."