KP pro pro začátečníky (nejen pro OSVČ)

KP pro začátečníky (neje pro OSVČ)

Na semináři se seznámite se základními parametry práce kariérového poradce při individuálním poradenstvím s klientem. Seznámite se s "kariérovým čtyřlístkem", ukážeme si jak začít -  navázat vztah s klientem a dlouhodobě jej udržovat, jak identifikovat jeho klíčové kompetence, jak vést poradenský rozhovor a klíčové aspekty celého poradenského procesu a jak poskytovat zpětnou vazbu klientovi. Vyzkoušíte si svůj poradenský rozhovor a identifikujete si klíčové kroky úspěšného procesu kariérového poradenství


Kdy a kde:

 • 1.10.2021, 13:00 - 17:00 hod, registrace nejpozději do 20.9.2021
 • 17.12.2021, 13:00 - 17:00 hod, registrace nejpozději do 1.12.2021
 • ul. Klimentská 1443/50, Praha 1 Nové Město (cca 5 min ze stanice Florenc)

Cena:

 • 3. 650,- (vč. studijních materiálů a drobného občerstvení)
 • sleva 10 % pro členy ČAKP

Obsah:

 • individuální poradenství - jeho cíl, klíčové prvky, obsah, etické principy,
 • "kariérní čtyřlístek"
 • role kariérového poradce a příprava na poradenský rozhovor s klientem
 • vztah poradce  x  klient
 • základní pravidla poradenského procesu aneb jak má vypada krátkodobá i dlouhodobá spolupráce s klientem
 • zpětná vazba směrem ke klienotiv i od klienta
 • klíčové aspekty úspěšné práce kariérového poradce
 • best practise

Lektorka:

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons), kariérová a HR poradkyně