Členství ČAKP fyzická osoba

Registrační formulář

Žádám o přijetí za člena České asociace kariérového poradenství, z.s. (dále jen "ČAKP"). Seznámila jsem se s podmínkami členství, etickým kodexem ČAKP a souhlasím s nimi.

Členský příspěvek ve výši 1500 Kč uhraďte na účet č. 1331068063/0800, do zprávy pro příjemce uveďte "ČAKP - členský příspěvek". Potvrzení o přijetí Vaší přihlášky a zaplacení členského příspěvku Vám bude zasláno na Vámi uvedený e-mail.

Informace k souhlasu se zpracováním údajů

*Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Česká asociace kariérového poradenství, z.s., IČ: 04421108 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.