Kariérová poradkyně/ poradce v praxi

Kariérová poradkyně/ poradce v praxi

Na semináři se zaměříme na osobu/osobnost kariérového poradce. Poukážeme na klíčové činnosti a potřebné klíčové kompetence poradce, vztahové záležitosti v různém prostředí (klient/žák/studen/rodič), dále metody a pomůcky v KP, které může využívat při své práci a zdůrazníme různorodé role v poradenském procesu, etické principy i klíčové aspekty úspěšné poradenské práce. Shrneme nejdůležitější off-zdroje pro práci KP a  doporučíme literaturu a vzdělávací  zdroje. A bude toho více - čeká Vás také malé překvapení :-)

Kdy a kde:

 •  na vyžádání/léto 2023, 13:00 - 17:00 hod, registrace nejpozději do  ...
 • ul. Klimentská 1443/50, Praha 1 Nové Město (cca 5 min ze stanice Florenc)

Cena:

 • 3. 850,- (vč. studijních materiálů a drobného občerstvení)
 • sleva 5 % pro členy ČAKP

Obsah:

 • kariérová poradkyně/poradce a jeho role i osobnost v poradenství (klíčové kompetence a jejich rozvoj, poradce ve škole, ve skupině, OSVČ, atd.)
 • rámec poskytování KP (legislativa, etická praxe, KP ve škole/úřadech/firmách, mezinárodní asociace a organizace podporující KP,  aj.)
 • "kariérový čtyřlístek"
 • klíčové kariérové techniky, metody a postupy v poradenství
 • pomůcky  a pravidla pro kvalitní kariérové služby
 • jak pečovat o sebe (psychohygiena, time-management)
 • off-line zdroje informací,  doporučená literatura
 • best practise

Lektorka:

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons), kariérová a HR poradkyně