Sebepoznávací techniky pro vaši kariéru

Sebepoznávací techniky

Pomocí sebepoznávacích diagnostických technik, které si na sobě na našem setkání vyzkoušíte, si zmapujete svoje silné a slabé stránky, potenciál i motivaci pro určité profesní zaměření. Lépe poznáte a zmapujete svoji osobnosti, pomůžeme vám ujasnit si preferované způsoby komunikace a jednání. Pomůžeme vám lépe porozumět sami sobě a ukázat cestu ke spokojenějšímu životu.


Kdy a kde

  • 24.1.2022, 9:00 - 13:00 hod, registrace nejpozději do 10.1.2022
  • ul. Klimentská 1443/50, Praha 1 Nové Město (cca 5 min ze stanice Florenc)

Cena:

  • 3.650,- Kč (včetně studijních materiálů a drobného občerstvení)

Obsah setkání:

  • mapování silných a slabých stránek
  • metoda Kariérových kotev a práce s vaší profesní motivací
  • rozvoj klíčových kompetencí současného trhu práce

Lektor

Těšíme se na Vás

Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons.)