Vzdělání pro Vaši kariéru

KURZ K PROFESNÍ ZKOUŠCE KP dle NSK

Česká asociace kariérového poradenství, z.s. ve spolupráci s autorizovanou osobu a zástupcem společnosti AABYSS,s.r.o. paní Mgr. Šárkou Prachařovou  Vás připraví na profesní zkoušku 75-004-R Kariérového poradce pro vzdělávací a profesní dráhu dle NSK. Součástí vzdělávacích setkání je předání potřebných podkladů a studijních materiálů ke zkoušce, seznámení s průběhem zkoušky a jejími nástrahami. Kurz se skládá ze dvou části:

 • I. část  - teoretické aspekty k ústní zkoušce
 • II. část - praktické aspekty k ústní zkoušce

I. teoretická část - příprava k ústní zkoušce (2 dny)

Kdy a kde

 • ve dnech 13.-14.9. 2017, 9:00 - 14:30 hod; REGISTRACE
 • přihlásit nejpozději do 5.9.2017 (počet míst je z důvodu interaktivní práce ve skupině omezen)
 • ul Staropramenná 7, Praha 5 - Smíchov (cca 2 min od stanice metra Anděl - trasa B výstup z metra směr OC)

Cena:

 • 6.250,- Kč (včetně studijních materiálů a drobného občerstvení)
 • 5.650,- Kč pro členy ČAKP, studenty
 • 11.500,- Kč při účasti I. + II. části
 • 10.200,- Kč při účasti I. + II. části pro členy ČAKP, studenty

Obsah setkání:

 • Klíčové aspekty práce s klientelou v poradenské praxi
 • Osobnost kariérového poradce a jeho klíčové kompetence
 • Teorie a metody kariérového poradenství
 • Kariérová diagnostika
 • Vedení poradenského rozhovoru
 • Práce s jednotlivcem a ve skupině
 • Právní rámec a doporučená literatura
 • Procesní průběh teoretické ústní zkoušky


II. praktická část - příprava k ústní zkoušce (2 dny)

Kdy a kde

 • ve dnech 18. - 19. 10. 2017, 9:00 - 14:30 hod; REGISTRACE nejpozději do 10. 10. 2017
 • ul Staropramenná 7, Praha 5 - Smíchov (cca 2 min od stanice metra Anděl - trasa B výstup z metra směr OC)

Cena

 • 6.250,- Kč (včetně studijních materiálů a drobného občerstvení)
 • 5.650,- Kč pro členy ČAKP, studenty

Obsah setkání

 • Legislativní informace pro potřeby kariérového poradenství
 • Vedení poradenského rozhovoru
 • Metody náboru a výběru uchazečů do firmy (inzerát, výběrový pohovor)
 • Kariérové poradenství ve skupině - assessment centre
 • Právní rámec a doporučená literatura
 • Zkouška "na nečisto"

Lektor

Těšíme se na Vás

Zdena Hendrychová a Ivana Štěrbová