Co nového v EKS aneb jak nastavit KP - info

28.03.2019

Jak na skupinové kariérové poradenství  Autorka: Markéta Cudlínová, kariérová poradkyně a lektorka EKS, www.ekskurzy.cz

Ze všech stran se k nám hrnou zprávy o tom, jak je dnešní svět práce dynamický. Vznikají úplně nové pracovní pozice, zatímco některé tradiční zanikají. Navíc náš pracovní rytmus ovlivňuje mnoho vnějších faktorů, jako je hospodářská situace, globalizace, zavádění nových technologií a řada dalších. V průběhu našich životů se ale nemění jen okolní svět, ale vyvíjíme se i my. Dostáváme se do nových životných situací a rolí (např. nové zaměstnání, narození dětí, nemoc, stěhování atd.). V souvislosti s tím se mění i naše priority, motivy a potřeby, které máme směrem k zaměstnání. A jak najít zaměstnání, ve kterém budeme spokojeni?

Účinnou pomocí nám může být metoda mapování kompetencí podle švýcarského systému CH-Q, kterou v EKS s úspěchem využíváme pro poradenství dlouhodobě nezaměstnaným či rodičům malých dětí. Výjimečnost CH-Q spočívá v tom, že pracuje nejen s kompetencemi, které jsme získali tzv. formální cestou (ve škole). Stejně vážně vnímá i ty znalosti a dovednosti, které jsme získali neformálně, často jakoby mimoděk (díky zkušenostem ze zaměstnání, volnočasových aktivit, cestování, samostudiu nebo např. na rodičovské dovolené). Právě proto je tato metoda výborným pomocníkem při práci s dlouhodobě nezaměstnanými či rodiči malých dětí, kteří se na delší dobu ocitli mimo trh práce.

Jaká je naše zkušenost?

V EKS připravujeme kurzy, které jsou inspirovány metodou CH-Q již několik let. V posledním roce patří mezi naše klienty převážně rodiče malých dětí a dlouhodobě nezaměstnaní, pro které pořádáme několikadenní intenzivní kurzy skupinového poradenství.

Právě tyto dvě cílové skupiny často čelí při návratu do zaměstnání nejrůznějším bariérám. Na kurzech se například setkáváme s klientkami, které se nemohou vrátit na své původní místo a přitom nemají konkrétní představu, co by mohly dělat. Dlouhodobě nezaměstnaní pak už mnohdy ztratili motivaci práci hledat. Obě tyto skupiny spojuje pocit, že vlastně nemají co nabídnout a nízké sebevědomí. Například účastnice kurzu Renata svou situaci při zahájení kurzu popsala takto "S prvním synem jsem strávila na rodičovské dovolené téměř 3 roky. Během té doby jsem si uvědomila, že už nemám chuť vracet se k původnímu zaměstnavateli. Zároveň jsem ale vůbec nevěděla, co vlastně od budoucnosti očekávám a jakou práci hledám. Docela dlouhou dobu jsem v tom plavala. Měla jsem pocit, že vlastně už nic neumím a moje sebevědomí bylo na nule".

Z hlediska znalostí a zkušeností nelze dobu strávenou na rodičovské dovolené vnímat jako promarněný čas. Péče o dítě člověka naučí, jak si organizovat a plánovat čas ve velmi nestabilních podmínkách. Jinými slovy, ženy na rodičovské dovolené si rozvíjí schopnosti, jako je time management, krizový management, flexibilita, kreativita, adaptabilita, organizační schopnosti, stress management, schopnost plánovat a řadu dalších. Pokud někdo tyto dovednosti ovládá ve svém osobním životě, může je celkem snadno využít i ve své profesi. Obdobně se lze podívat na jakékoliv období v našem životě, například i na dobu nezaměstnanosti - většina nezaměstnaných se i nadále věnuje svým koníčkům a plní běžné denní povinnosti atd.

Mapování kompetencí krok za krokem

V kurzech se speciálně zaměřujeme na zlomové okamžiky, učící se momenty, úspěchy malého i většího rázu. Společně s účastníky hledáme, jaké silné stránky, dovednosti či znalosti v průběhu života získali. Prostřednictvím pátrání ve vlastní minulosti objevujeme možná již zapomenuté dovednosti, které nás v životě formují. Prostřednictvím sebereflexe si účastníci za podpory lektorky i skupiny postupně uvědomují své kompetence, které dokládají osobním portfoliem vč. konkrétních příkladů z jejich života.

Dalším krokem je ujasnění "co chci a jak toho mohu dosáhnout". V této fázi často využíváme různé metody pro stanovování cílů, sestavení akčního plánu nebo srovnávání osobních a životních hodnot. Když má totiž člověk jasnou představu, kam by se chtěl v životě dále posouvat, lépe plánuje, o jakou práci se ucházet nebo do jakých kurzů investovat.

A jak kurzy hodnotí naši účastníci a účastnice?

"Naučila jsem se ocenit sama sebe. Kurz pro mě byl hezká příležitost pochopit své přání, své sny, uvědomit si své silné a slabé stránky" Olga, matka na rodičovské dovolené. "Pro mě bylo důležité, že jsem se naučil reálnějšímu sebehodnocení. Od neustálého vnitřního kritika jsem se posunul směrem k pozitivnějšímu pohledu na sebe a své dovednosti" Ivan, nezaměstnaný ze Středočeského kraje.

Kurzy skupinového kariérového poradenství probíhají v rámci projektu "Hledejme po-volání", který je podpořen z prostředků EU za pomocí Operačního programu Zaměstnanost.