Podzimní diskusní setkání ČAKP s hostem z ministerstva 

04.10.2017

Přijďte dne 24. 10. 2017 od 14:00 na diskusní setkání ČAKP s odborníky na  aktuální téma "Kariérové poradenství pro cizince" s hostem z MV - odborníkem na trendy v oblasti migrace a pobytu cizinců v ČR a  Mgr. Carmen Váňovou z FDV Praha, pracují na projektu KP pro cizince.

Název projektu: Podpora začleňování cizích státních příslušníků na trh práce ESF OP Z Reg. č.: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_123/0002746

Projekt se orientuje na podporu integrace cizích státních příslušníků za pomocí individuálního poradenství a vzdělávacích programů zaměřených především na rozvoj měkkých dovedností a výuku finanční a občanské gramotnosti. Těmito aktivitami podporuje začlenění cizinců do českého prostředí a primární snahou je zmírnění jazykové, sociokulturní, administrativní a další bariéry při vstupu klientů na trh práce a zvýšení využití jejich kvalifikace. Zároveň je snahou podpořit systémové propojení Úřadu práce ČR s dalšími relevantními subjekty veřejné správy a neziskového sektoru, které se touto problematikou zabývají.

Přijďte se dozvědět, nejen jaká jsou specifika kariérové poradenství pro cizince, ale také odkud se očekávají vlny cizinců v nejbližší době, jaká je strategie státu v oblasti migrace na nejbližší období , jaké jsou podmínky pobytu cizinců v ČR (krátkodobý, trvalý) a jaký směrem by se mělo ubírat kariérové poradenství v této oblasti.   

Registrace nejpozději do 20. 10. 2017.