Rok 2019 - KURZ kariérové poradenství do škol pro pedag. pracovníky

04.12.2018

NOVĚ jsme pro vás na únor 2019  připravili KURZ pro pedagogické pracovníky na ZŠ, SŠ (akreditace MPSV), kteří se chtějí věnovat kariérovému poradenství žáků, studentů.