Letní škola KP 2018

III. ročník LETNÍ  ŠKOLA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ 2018  aneb pojďme si hrát ... NOVÉ VÝZVY  KP


Česká asociace kariérového poradenství pořádala již II. ročník prázdninového vzdělávání pro kariérové a HR poradce. Cílem letního setkání je získat ucelený přehled informací o klíčových procesech a aspektech práce úspěšného kariérového poradce,  vyzkoušet si nové metody a aktivity a diskutovat nad problémy kariérového poradenství v praxi. Účastnici budou schopni kvalitněji zacílit své poradenské služby při práci s klientem a připravit jej lépe na vstup na trh práce a do firmy v období , kdy se firmy přetahují o zaměstnance.


Kdy, kde:

 •  již proběhlo, další setkání se uskuteční o prázdninách 2019
 •  ul. Klimentská 14443/50, Praha 1 - Nové Město (cca 3 min z Florence)

Cena (vč. drobného občerstvení a studijních materiálů):

 • Kč 5 450,- (včetně studijních materiálů a drobného občerstvení)
 • Kč 4 950,- pro členy ČAKP, studenty dálkového studia
 • Kč 1.950,- pro studenty denního studia

Obsah:

 • Trh práce 2020 a jeho klíčové kompetence
 • Nejnovější požadavky na sebeprezentační nástroje uchazeče  (jak má vypadat životopis v roce 2019-20 aneb vše je jinak, jaká je role motivačního dopisu, profilu na sociálních sítí)
 • Kde hledají zaměstanvatelé  nové pracovníky aneb nové  náborové cesty  a diagnostické nástroje presonalistů  (např. role kampaní, sociálních sítí aj.)
 • Jak vypadá výběrový a přijímací proces u zaměstnavatelů v období "nasycenosti" trhu práce" aneb vše je jinak?
 • On-line KP
 • Práce s klientem v období "přezaměstanosti" aneb nový výzvy práce s klientem"
 • Nejnovější trendy a Best practice

Lektor:                 Ing. Zdena Hendrychová, BA (HONS.)

Reference z II. ročníku Letní školy kariérového poradenství 2017

Reference absolventek semináře:

Jolana: "Z dvoudenní "Letní školy" mám skvělý pocit. Byl to smysluplně strávený čas. Odcházím plná inspirace a maximálně motivovaná. Všechna cvičení, která jsme dělala, využiju ve své praxi, tak jako zkušenosti kolegyň, které mě inspirovaly svými poznatky a zkušenostmi. Ráda budu pokračovat ve vzdělávání v ČAKP. Paní Zdenka mě "nastartovala" a dodala mi další energii a chuť do práce. Moc ji za to děkuji! Celé setkání splnilo má očekávání a dokonce je i předčilo."

Denisa: "Úžasné setkání a seminář - splnil dokonale má očekávání. Poznala jsem zajímavé metody, inspirativní hry, rozšířil se mi obzor pro práci kariérového poradce. Poznala jsem milé kolegyně a lektorku Zdenku a odcházím s elánem a s chutí vstříc novým klientům."

Jana: "Pro mne jako začínajícího kariérového poradce byl tento kurz plný zajímavostí a užitečných informací a ve všech směrech předčil má očekávání. Aktivity, které jsme si mohly vyzkoušet sami na sobě, byly výborně zvolené a velmi mi pomohly při poznání mé osobnosti. Děkuji."

Lucka: "S Letní školou KP 2017 jsem byla moc spokojená. Děkuji lektorce Zdeně Hendrychové za úžasné dva dny plné inspirace, množství materiálů (upotřebitelných v mé praxi kariérového poradce) a za její špičkovou odbornost. Zároveň děkuji za vytvoření příjemné atmosféry a možnost sdílení zkušeností z naší praxe kariérového poradce mezi ostatními kolegyněmi (síťování). Uteklo to hodně rychle a těším se zase na příští rok."

Monika: "Letní škola byla pro mne velmi inspirativní a motivují pro práci kariérového poradce a předčila má očekávání. Vše bylo výborné, včetně zvolených aktivit, lektorky Zdeny a vzorových typů dotazníků a metod. Ve své praxi nejvíce využiju metodu a dotazník McGregora."

Hana: "Letní škola KP 2017 byla velmi inspirující a plná informací, které lze prakticky využít v práci KP. Nebyla to teorie ale praxe. Nejvíce oceňuji ujasnění základních postupů práce KP, desatero KP i výčet chyb, které KP při své práci dělají - tyto body mi nejvíce zůstaly v mysli. Těším se na další akce ČAKP:"

Takže zase za rok! Těšíme se na III. ročník Letní školy KP ČAKP 2018!

Galerie a reference z Letní školy KP 2016

REFERENCE, FOTO - Letní škola kariérového poradenství 2016, 2017

Podívejte se, jak jsme si "hráli" s kariérovým poradenstvím v Letní škole kariérového poradenstvím 2016 a 2017:

V.: "S úrovní semináře jsme byla velmi spokojená - po dvou letech studia poradenstsví na VŠ jsem až tady na semináři získala konečně představu o tom, co je to poradenství. Byl to příjemně a přitom smysluplně využitý čas. S paní lektorkou Zdenou H. jsem byla maximálně spokojena - uměla výborně zaujmout, je velmi přátelská, příjemná, má profesionální vystupování a špičkovou odbornost. Děkuji."

Lucie: "Odcházím naprosto spokojená. Lektorka je velice milá a příjemná a zároveň si získala veliký respekt, má vysokou odbornost, super přístup, krásně vysvětlila problematiku a není zde žádné vnucování názorů. Prostě super! Doporučuji vyšší časovou dotaci. Seminář byl prostě super, předčil mé očekávání, byl inspirativní, bohacující se super lidským přístupem."

Katka: "Paní lektorka byla perfektní. Vhodně propojila teorii a praktické zkušenosti a dokázala nenuceně nadchnout pro práci a přednášenou problematiku. Aktivity byly zajímavé a moc oceňuji možnost si je vyzkoušet. Celkově byl seminář obohacujícím zažitkem, který předčil mé očekávání, kde jsem se dozvěděla spoustu zajímavých informací a získala doporučení pro svou další práci. Doporučuji pokračovat a pořádat více takových akcí. Děkuji."

Simona: "Třídenní setkání se mi velmi líbilo, získala jsem přehled o kariérovém poradenství v současnosti i v blízké budoucnosti, dozvěděla jsem se o jejich metodách a technikách. Moc oceňuji, že jsem si mohla aktivity vyzkoušet na sobě, včetně poradenského rozhovoru. Líbila se mi interaktivnost semináře a práce v malé skupince. Spokojenost s lektorkou je veliká, je super! Letní škola předčila mé očekávání." 

Alena: "Maximální spokojenost: malá skupnka, stejné naladění, příjemná atmosféra, interaktivní forma spolupráce, nové - dosud neznámé informace, zajímavá lektorka, která má co předávat a chce to předávat. Díky aktivitám školení rychle uběhlo a jsem velmi spokojená. Jednička s hvězdičkou."

Monika: "Třídenní seminář byl po doborné stránce veli profesionální, zajímavý a inspirativní. Oceňuji spojení teorie s praxí včetně využití metod a technik na sobě. Paní Hendrychová je velmi profesionální, příjemná s lidským přístupem a obrovským odborným přehledem. Jsem velice spokojená a odnáším si ucelený přehled o KP. Seminář mě motivuje pro další vzdělávání a práci v rámci KP. Děkuji."

Alena: "Ze semináře mám velmi dobrý dojem. Byla jsem ráda za malý kolektiv - rodinná atosféra a otevřenost. Lektorka paní Zdena je sympatická a profesionální. Ráda a pozorně jsem ji naslouchala. Výklad byl propojený s praxí a cvičeními, což bylo prima. Pokud někoho něco zajímalo, nebyl problém se odchýlit od navrženého obsahu semináře a poté se k němu zpátky vrátit."

Honza: "Velice přínosné a příjemné sektání. Oceňuji jak lektorka zapojila cizí lidi do spoluráce. Líbilo se mi, že není strikně dán obsah semináře - lektorka flexibilně reagovala na dotazy a aktuální rozpoložení celé skupiny a situaci v rácmi kurzu. Moc děkuji za příjemně a užitečně strávené 3 dny - musíte se sami přesvědčit, že se nejedná o ztracený čas. Děkuji!"

Katka: "Velice děkuji lektorce Zdeňce H. za vysvětlení, co vlastně kariérové poradenství je a jaké klíčové procesy obnáší, jakým způsobem s klienty pracovat a čemu se vyvarovat. Seminář propojil teorii a metody s reálnou praxí a nadchl mě. Moc děkuji a ráda budu v seminářích pokračovat."

Marek: "Naprostá spokojenost, poutavá náplň semináře Letní školy, velmi kreativní lektorka s velkou praxí - ideální rozložení témat na 3 dny. Hodně si odnáším, opravdu to stálo za to a děkuji."

Šárka: "Školení bylo velmi zajímavé a inspirativní. Velmi se mi líbilo propojení s praxí - paní Hendrychová dokázala poutavým způsobem propojit HR s kariérovým poradenstvím a za to jí moc děkuji!"