Letní škola KP 2022

LETNÍ  ŠKOLA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ 2022  aneb pojďme si hrát ... NOVÉ VÝZVY  KP  (workshop s přednáškou)

ČAKP pořádala již V. ročník hravého prázdninového vzdělávání pro kariérové poradce i kouče. Cílem letního setkání je zábavnou a praktickou formou získat ucelený přehled informací o klíčových aspektech práce úspěšného kariérového poradce,  vyzkoušet si NOVÉ metody a aktivity, diskutovat nad problémy KP v praxi a získat inspiraci pro práci. Vše si vyzkoušíte,  dozvíte se nejnovější informace ze světa KP a trhu práce a odnesete si spoustu pracovních listů pro vaší budoucí práci s klientem.

Kdy, kde:

 • 1. 8. 2022, 12:00 - 16:00 hod, registrace nejpozději do  14. 7. 2022
 •  ul. Klimentská 1443/50, Praha 1 - Nové Město (cca 3 min z Florence)

Cena (vč. drobného občerstvení a studijních materiálů):

 • Kč 3 850,- (včetně studijních materiálů a drobného občerstvení)
 •  5  % sleva pro členy ČAKP, studenty

Obsah:

 •  "Kariérový čtyřlístek"   v KP
 •  Kreativní práce s žákem/studentem/klientem
 • Nové diagnostické a kreativní metodách v poradenské praxi
 • Nejnovější trendy, výzvy a blízká budoucnost  v kariérovém poradenství
 • Nové klíčové kompetence, práce s kompetenčním modelem
 • Nejnovější požadavky na sebeprezentační nástroje uchazeče (jak má vypadat životopis, motivační dopis, videoseries, videostories, role sociálních sítí na trhu práce, aj.
 • Best practice

Lektor:                 Ing. Zdena Hendrychová, BA (HONS.)

REFERENCE ABSOLVENTEK:

Jolana: "Z dvoudenní "Letní školy" mám skvělý pocit. Byl to smysluplně strávený čas. Odcházím plná inspirace a maximálně motivovaná. Všechna cvičení, která jsme dělala, využiju ve své praxi, tak jako zkušenosti kolegyň, které mě inspirovaly svými poznatky a zkušenostmi. Ráda budu pokračovat ve vzdělávání v ČAKP. Paní Zdenka mě "nastartovala" a dodala mi další energii a chuť do práce. Moc ji za to děkuji! Celé setkání splnilo má očekávání a dokonce je i předčilo."

Denisa: "Úžasné setkání a seminář - splnil dokonale má očekávání. Poznala jsem zajímavé metody, inspirativní hry, rozšířil se mi obzor pro práci kariérového poradce. Poznala jsem milé kolegyně a lektorku Zdenku a odcházím s elánem a s chutí vstříc novým klientům."

Jana: "Pro mne jako začínajícího kariérového poradce byl tento kurz plný zajímavostí a užitečných informací a ve všech směrech předčil má očekávání. Aktivity, které jsme si mohly vyzkoušet sami na sobě, byly výborně zvolené a velmi mi pomohly při poznání mé osobnosti. Děkuji."

Lucka: "S Letní školou KP 2017 jsem byla moc spokojená. Děkuji lektorce Zdeně Hendrychové za úžasné dva dny plné inspirace, množství materiálů (upotřebitelných v mé praxi kariérového poradce) a za její špičkovou odbornost. Zároveň děkuji za vytvoření příjemné atmosféry a možnost sdílení zkušeností z naší praxe kariérového poradce mezi ostatními kolegyněmi (síťování). Uteklo to hodně rychle a těším se zase na příští rok."

Monika: "Letní škola byla pro mne velmi inspirativní a motivují pro práci kariérového poradce a předčila má očekávání. Vše bylo výborné, včetně zvolených aktivit, lektorky Zdeny a vzorových typů dotazníků a metod. Ve své praxi nejvíce využiju metodu a dotazník McGregora."

Hana: "Letní škola KP 2017 byla velmi inspirující a plná informací, které lze prakticky využít v práci KP. Nebyla to teorie ale praxe. Nejvíce oceňuji ujasnění základních postupů práce KP, desatero KP i výčet chyb, které KP při své práci dělají - tyto body mi nejvíce zůstaly v mysli. Těším se na další akce ČAKP:"

Takže zase za rok! Těšíme se!

Galerie a reference z Letní školy KP

REFERENCE, FOTO - Letní škola kariérového poradenství

Podívejte se, jak jsme si "hráli" s kariérovým poradenstvím v Letní škole kariérového poradenstvím:

V.: "S úrovní semináře jsme byla velmi spokojená - po dvou letech studia poradenstsví na VŠ jsem až tady na semináři získala konečně představu o tom, co je to poradenství. Byl to příjemně a přitom smysluplně využitý čas. S paní lektorkou Zdenou H. jsem byla maximálně spokojena - uměla výborně zaujmout, je velmi přátelská, příjemná, má profesionální vystupování a špičkovou odbornost. Děkuji."

Lucie: "Odcházím naprosto spokojená. Lektorka je velice milá a příjemná a zároveň si získala veliký respekt, má vysokou odbornost, super přístup, krásně vysvětlila problematiku a není zde žádné vnucování názorů. Prostě super! Doporučuji vyšší časovou dotaci. Seminář byl prostě super, předčil mé očekávání, byl inspirativní, bohacující se super lidským přístupem."

Katka: "Paní lektorka byla perfektní. Vhodně propojila teorii a praktické zkušenosti a dokázala nenuceně nadchnout pro práci a přednášenou problematiku. Aktivity byly zajímavé a moc oceňuji možnost si je vyzkoušet. Celkově byl seminář obohacujícím zažitkem, který předčil mé očekávání, kde jsem se dozvěděla spoustu zajímavých informací a získala doporučení pro svou další práci. Doporučuji pokračovat a pořádat více takových akcí. Děkuji."

Simona: "Třídenní setkání se mi velmi líbilo, získala jsem přehled o kariérovém poradenství v současnosti i v blízké budoucnosti, dozvěděla jsem se o jejich metodách a technikách. Moc oceňuji, že jsem si mohla aktivity vyzkoušet na sobě, včetně poradenského rozhovoru. Líbila se mi interaktivnost semináře a práce v malé skupince. Spokojenost s lektorkou je veliká, je super! Letní škola předčila mé očekávání." 

Alena: "Maximální spokojenost: malá skupnka, stejné naladění, příjemná atmosféra, interaktivní forma spolupráce, nové - dosud neznámé informace, zajímavá lektorka, která má co předávat a chce to předávat. Díky aktivitám školení rychle uběhlo a jsem velmi spokojená. Jednička s hvězdičkou."

Monika: "Třídenní seminář byl po doborné stránce veli profesionální, zajímavý a inspirativní. Oceňuji spojení teorie s praxí včetně využití metod a technik na sobě. Paní Hendrychová je velmi profesionální, příjemná s lidským přístupem a obrovským odborným přehledem. Jsem velice spokojená a odnáším si ucelený přehled o KP. Seminář mě motivuje pro další vzdělávání a práci v rámci KP. Děkuji."

Alena: "Ze semináře mám velmi dobrý dojem. Byla jsem ráda za malý kolektiv - rodinná atosféra a otevřenost. Lektorka paní Zdena je sympatická a profesionální. Ráda a pozorně jsem ji naslouchala. Výklad byl propojený s praxí a cvičeními, což bylo prima. Pokud někoho něco zajímalo, nebyl problém se odchýlit od navrženého obsahu semináře a poté se k němu zpátky vrátit."

Honza: "Velice přínosné a příjemné sektání. Oceňuji jak lektorka zapojila cizí lidi do spoluráce. Líbilo se mi, že není strikně dán obsah semináře - lektorka flexibilně reagovala na dotazy a aktuální rozpoložení celé skupiny a situaci v rácmi kurzu. Moc děkuji za příjemně a užitečně strávené 3 dny - musíte se sami přesvědčit, že se nejedná o ztracený čas. Děkuji!"

Katka: "Velice děkuji lektorce Zdeňce H. za vysvětlení, co vlastně kariérové poradenství je a jaké klíčové procesy obnáší, jakým způsobem s klienty pracovat a čemu se vyvarovat. Seminář propojil teorii a metody s reálnou praxí a nadchl mě. Moc děkuji a ráda budu v seminářích pokračovat."

Marek: "Naprostá spokojenost, poutavá náplň semináře Letní školy, velmi kreativní lektorka s velkou praxí - ideální rozložení témat na 3 dny. Hodně si odnáším, opravdu to stálo za to a děkuji."

Šárka: "Školení bylo velmi zajímavé a inspirativní. Velmi se mi líbilo propojení s praxí - paní Hendrychová dokázala poutavým způsobem propojit HR s kariérovým poradenstvím a za to jí moc děkuji!"