Letní škola úspěšného personalisty

Letní škola HR - workshop s přednáškou

ČAKP pořádala již IV. ročník tréninkové a hravé prázdninového vzdělávání pro kariérové a HR poradce. Cílem letního setkání je získat ucelený přehled informací o klíčových procesech a aspektech práce úspěšného  HR proadce a kariérového poradce, vyzkoušet si NOVÉ metody a aktivity a diskutovat nad problémy HR/KP poradenství v praxi. Zároveň se dozví nejnovější informace o tom, jak bude vypadat trh práce v nejbližších letech a jaký to bude mít dopad na práci KP. To vše hravou a praktickouf ormou

Kdy, kde

  • podzim - zima 2019, termín bude upřesněn
  • ul. Klimentská 1443/50, Praha 1 - Nové Město (cca 5 min ze stanice Florenc)

Cena

  • Kč 6.350,- (vč. studijních materiálů), 10 % sleva pro členy ČAKP

Obsah

  • Trh práce v  roce 2020-2021 a dopad do činností HR/KP
  • klíčové činnosti HR a jak nastavit procesy ve firmě (nábor, výběr, adaptační proce, vzdělávání, propouštění, aj.) a zvýšit důležitost HR procesů ve firmě
  • Diagnotické testy v HR pro nepsychology (Belbínův test týmových rolí, Kariérní kotvy, osobnostní testy aj.)
  • Sociální sítě v HR činnnostech
  • Typologie osobnosti
  • Pracovně právní minimum
  • Best practise

Lektorky:                       

               Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons.)