Personální management pro KP

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT pro kariérové poradce aneb nejnovější trendy v náboru, výběru a příjmu lidí do firmy v roce 2020  (akretidace MŠMT)    

Trh práce se za uplynulé měsíce radikálně proměnil a s ním se změnily i metody a techniky, jak si firmy vybírají své zaměstnance do firmy a kde je náborují.          "To, co platilo včera již neplatí."

Poskytneme Vám ucelený soubor nejnovějších informací z procesu náboru a výběru lidí z praxe personalistů, které Vám pomohou efektivněji zaměřit práci s klientem v rámci kariérového/profesního poradenství.

 • Budete schopni kvalitněji zacílit své poradenské služby při práci s klientem a připravit jej lépe na vstup na trh práce a do firmy.
 • Dozvíte se nejnovější trendy v oblasti náboru lidí do firem (HR marketing), co čtou personalisté v CV a jaký druh CV zaujme personalisty, podle čeho personalisté vybírají své nové zaměstnance, jaká je současná role motivačního dopisu/videorozhovoru/on-line prezentace, apod. a nebo jak připravit uchazeče na pohovor, aby zaujal a u pohovoru uspěl.

Kdy, kde

 • podzim 2020
 • ul. Klimentská 1443/50, Praha 1 (cca 3 min z Florence)

Cena

 • Kč 2.650,- za osobu (vč. studijních materiálů)
 • 10 % sleva pro členy ČAKP

Obsah

 • Nové klíčové kompetence trhu práce
 • Nejčastější náborové aktivity firem v roce 2019 - 2020
 • Nejnovější trendy, jak psát CV, motivační dopis
 • Nejnovější trendy v diagnostice uchazečů a výběru lidí do firem
 • Jak probíhá výběrový pohovor u zaměstnavatele, výběrový proces a přijímací řízení do zaměstnání v roce 2019/2020
 • Vývoj trhu upráce v roce 2020 - 2025 a dopady do kariérového poradenství
 • KDE a JAK si hledat práci a jak se prezentovat u zaměstnavatele -n ejnovější trendy

Lektorka:              Ing. Zdena Hendrychová, BA (Hons.),

REFERENCE absolventek ze dne 3. - 4. 10. 2018

Paní Monika M.: "Ze semináře jsem velmi spokojená. Získala jsem aktuální informace z oblasti přijímacího řízení, tvorby CV, náboru nových zaměstnanců do firem aj., které uplatním v praxi a které se nedají nikde jinde získat, nastudovat - jsou to informace od letité zkušené HR odbornice. Nyní jsem schopna si mnohem lépe poradit při tvrobě CV ("již neplatí to, co platilo"), upozornit je na chyby, které by jim mohly uškodit v osobní prezentaci před novým zaměstnavatelem. Odcházím plna nových informací. Děkuji."

Paní Lucka T.: "Ráda bych poděkovala za všechny informace a materiály, které jsem získala na semináři. Cením si zejména partnerského přístupu, otevřenosti vůči nám-účastníkům (možnost zeptat se na cokoliv z praxe) a lektorčinu erudovanost. Přidány byly neocenitelné aktuální informace a trendy. Odnáším si zejména inspiraci k práci se svou cílvou skupinou. Velmi se mi líbilo téma inzeráty, psaní CV a právní rámec."   

Paní Zdeňka P.: "Oceňuji předání informací z praxe, byly vhodně strukturované a názorné. Dále práce s konkrétními CV - možnost zcela konkrétních, praktických návodů, postřehy personalisty. Velmi fundovaně byl pojat právní rámec. Velmi příjemná, milá a vysoce odborná lektorka a přátelská atmosféra. Děkuji."