Kariéra pro ženy po MD/RD

Reference absolventek projektu

Dvouletý projekt "Kariéra pro ženy" má za cíl pomoci ženám na nebo po MD/RD s návratem na trh práce a do jejich mateřských organizací. Projekt je podporován EU a pro účastnice projektu jsou aktivity v rozsahu 40 hodin zdarma. Projekt se skládá ze 4 základních modulů a jejich aktivit.

REFERENCE ABSOLVENTEK PROJEKTU EU "KARIÉRA PRO ŽENY"

Cílová skupina projektu EU jsou ženy s vysokoškolským vzděláním, převážně z Prahy a okolí, které jsou na RD/MD
a chystají se na návrat do zaměstnání.

Paní Marcela B.: "Tento Projekt ČAKP je cenný v tom, že pomáhá citlivým přístupem najít v lidech TO, co je v nich dobré a kvalitní, protože lidé si to často neuvědomují. Sílu pro osobní změnu si pak každá z nás už najde sama a díky Projektu a úžasným lektorkám také našla a vykročila tím správným směrem. Děkuji."

Paní Magda R.: "Děkuji úžasným mentorkám Zdeně a Ivaně za nesmírně isnpirující témata, za jejich čas a lidskost. Děkuji za podporu při vykročení na cestu, ze které již nechci sejít. Poselství pro mne - zklidni mysl, věř si a nevzdávej se."

Paní Dana K.: "Děkuji za příjemně strávený čas, kdy jsem si mohla ujasnit, co chci a nechci v životě dělat. Bylo mi potěšením zde trávit čas, poznat příjemné lidi a špičkové lektorky. Přeji dalším účastnicícm projektu hodně štěstí na nové cestě."

Paní Jana O.: "Účast v projektu byl pro mne životní zlom -  do projektu jsme vstupovala s nízkým sebevědomím a s tím, že problém jsem JÁ. Nyní jsem si uvědomila, že mám spoustu dobrý vlastností a že na sobě nechci nic měnit. Byl to pro mne  insprativní čas strávený ve skvělé spolenosti. Speciální poděkování patří profesionálním lektorkám Zdeně a Ivaně."

Paní Veronika U.: " S projektem jsem velice spokojena, naučila jsem se hledat v inzerátech, jak se připravit na vstupní pohovor, zamyslela jsem se sama nad sebou a diagnostika osobnosti mi pomohla ověřit si svoje silné a slabé stránky a určit si své budoucí profesní cíle. Na Projektu si nejvíce cením, že dává ženám větší šance zařadit se sebevědomě zpět na trh práce a najít si vhodné profesní uplatnění."

Paní Iva K.: "S projektem jsem celkově velmi pokojena. Pomohl mi zásadně v orientaci na trhu práce, protože mi dal konkrétní návody, jak získat práci, jak pracovat na sobě a na své prezentaci (písemné i osobní). Díky úžasné atmosféře a profesionálním přístupu lektorek, jsem se zde poprvé odvážila "být sama sebou" a ukazovat i své dříve nepřijímané stránky osobnosti. Nejvíce si cením přátelské atmosféry, že to "není škola" a konkrétní příklady z praxe. Ostatním ženám plně doporučuji účast v projektu, protože získají nový, aktuální vhled "do zákulisí". Získají sebevědomí, naději i víru, že získají práci a to takovou, jakou chtějí a ne takovou, která na ně zbyde. Děkuji Vám všem v ČAKP, zejména pí Hendrychové."

Paní Alena V.: "Jsem velice spokojená s Projektem, který mi pomohl ujasnit si, v čem jsem dobrá, a kde musím ještě zapracovat. Získala jsem velmi cenné informace týkající se nalezení práce. Určitě mi velmi pomohou. Také se mi líbila skupina žen a jejich různorodost. Pravidelná setkávání byla velmi obohacující. Nejvíce se mi líbilo a oceňuji rozvržení skupinových seminářů do modulů, které na sebe navazují a doplňují se. Nejsem schopná vybrat jeden nejpřínosnější seminář, protože si myslím, že všechny moduly
a semináře jsou nejpřínosnější jako celek. Ostatním ženám plně doporučuji, protože je Projekt velmi obohacující a dobře strávený čas s odborníky ve své profesi."

Paní Michaela N.: "Projekt byl příjemným pravidelným setkáváním se se zajímavými lidmi a obsahem. Tato setkání byla pro mne velmi přínosná a umožnila mi hlubší sebepoznání. Děkuji moc paní Zdeně Hendrychové za úžasné profesionální vedení semináře
a na celém Projektu nejvíce oceňuji její odbornost a profesionální přístup k nám vše."

Paní Veronika H.: "Ujasnila jsem si, co chci a co nechci, jaká jsme, jak funguje trh práce a zvýšilo se mi sebevědomí. Nejvíce oceňuji pozitivní zkušenost, získané informace a práci ve skupině, dále příjemná zábavná forma předávání informací ze strany lektorky. Projekt nejen splnil má očekávání, ale také je výrazně předčil. Plně doporučuji ostatním ženám."

Paní Dagmar T.: "S projektem jsem velice spokojena. Přinesl mi širší orientaci na trh práce a velmi mi pomohl uvědomit si a posílit mé silné stránky a kompetence. Své slabší stránky už nevnímám tak negativně a pracuji s nimi. Moje očekávání byla předčena a získala jsem zpět své sebevědomí. Díky paní Hendrychové je to profesionální a inspirující projekt."

V Praze dne 28. 6. 2017