Age management

Age management

  Získáte odborný vhled do problematiky Age  managementu v poradenské i firemní praxi. Ujasníte si principy, metody a získáte praktická doporučení  pro práci s jedinci 50+  ve firemní a poradenské praxi.  

  Kdy, kde:

 • na vyžádání
 • ul. Klimentská 14443/50, Praha 1 (cca 3 min z Florence)

Cena:

 • Kč 3.850,- (včetně studijních materiálů a drobného občerstvení)
 • sleva 5 % pro členy ČAKP

Obsah:

 • Klíčové problémy AGE managementu ve firemní a poradenské praxi
 • Generační rozdíly v pracovním procesu
 • Efektivní práce s jedincem 50+ a jejich profesní specifika (silné a slabé stránky)
 •  Jak využívat potenciál jedince 50+ v pracovním procesu?
 • Jak zavádět AGE management do firemní praxe
 • Strategie, metody, techniky KP v AGE managementu

Lektorka:

Zdena Hendrychová, kariérní a HR poradkyně

Vložte svůj text...