Bakalářské a diplomové práce

Bílková Karolína Kariérové poradentví v systému výchovného poradenství na SŠ, MU Brno 2006
Ciprisová Lenka Metody a formy podnikového vzdělávání, MU Brno 2010
Dostálová Petra Profesní orientace žáků ZŠ, MU Brno 2012
Ďurišová LIbuše Výchové (kariérové) poradenství na ZK se zaměřením na profesní orientaci a vliv školy na tuto orientaci, MU Brno 2014
Farkašová Peta Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců české zbrojovky Uherský Brod, VUT Brno 2014
Machainová Irena Motivace volby povolání, MU Brno 2006
Chaloupková Martina Motivace volby povolání, MU Brno 2011
Jančíková Martina Kariérové poradentví žáků s lehkým mentálním postižením v riziku vývoje poruch chování, MU Brno 2014
Karhanová Lucie Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců v podniku, MU Brno 2012
Konvalinková Barbora Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve firmách, MU Brno 2013
Morovics Martin Vzdělávání a rozvoj pracovníků v menších a středních podnicích, VŠE Praha 2008
Peřinková Vladislava Možnost dalšího vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, MU Brno 2015
Pillmannová Hana Personální management ve veřejné správě - komparace projektů, ZČU Plzeň 2014
Řádková Lucie Kariérové poradenství v organizačním kontextu, UK Praha 2014
Schugová Kateřina Motivace žáků odborné školy k výběru jejich profesního zaměření, Praha 2015
Štrublová Jana Činnost a financování pedagogicko-psychologických poraden, MU Brno 2010
Topičová Petra Analýza ŘLZ ve společnosti Toshulin, a.s., UTB Zlín 2011
Zálešáková Ivana Kariérová výchova a poradenství v podmínkách střední odborné školy, MU Brno 2013
Zigulcová Eva Kariérové poradentví na středních školách, UTB Zlín 2009

Chcete-li doplnit nás seznam o svoji bakalářskou nebo diplomovou práci, prosím kontaktujte nás!