Doporučujeme publikaci ....

15.09.2021

Chcete si přečíst zajímavou publikaci o stavu a vývoji zaměstnání a trhu práce v ČR a v evropských zemích? Doporučujeme zajímavou publikaci  Vzdělávání, dovednosti a mobilita (zaměstnání a trh práce v České republice a v evrospských zemích) Petry Anýžové a Jiřiřího Večerníka (editoři) a kol., kteří velmi podrobně a aktuálně zmapovali problematiku trhu práce, která má být východiskem pro práci kariérových a HR poradců. Publikaci vydalo nakladatelství Karolinum 2019 Univerzity Karlovy.