Jednání Expertní komory kariérových poradců

20.04.2017

Byli jsme u toho

20.4. jsme se zúčastnili setkání Expertní komory, kde jsme měli možnost aktivně se zapojit do diskuse k problematice KP. V rámci setkání jsme diskutovali o kompetencích kariérních poradců a také o tom, jak by měl kariérní poradce pracovat, aby jeho práce byla co nejefektivnější a užitečné pro klienta. Bylo zde zdůrazněno, že je třeba dbát hlavně na posílení samostatnosti klienta a hledání jeho vnitřní motivace. Za ČAKP jsme upozornili na to, že je velmi důležité, aby kariérní poradci měli povědomí o aktuálním dění na trhu práce a měli alespoň částečné znalosti z oblasti personalistiky. Ačkoliv klienty chceme vést k samostatnosti a chceme jim dodat odvahy jít si za svým cílem, je potřeba poskytnout jim reálné informace, které mnohdy nemají (a ani nemohou mít) k dispozici. 

Diskutovalo se také nad kompetencemi KP, tak jak je charakterizuje NSK. Téměř všichni zúčastnění se shodli na tom, že výklad těchto charakteristik je velmi nejednoznačný a bude potřeba je charakterizovat blíže.

Děkujeme orgánizátorkám z Centra kompetencí za možnost zúčastnit se a přidat svou "kapkou do mlýna".

Za ČAKP, Ivana Štěrbová

Ivana Štěrbová
Tel.: 606 543 974
www.ivanasterbova.cz