Vzdělávací programy pro Vaši kariéru

Kurzy pro řízení kariéry pro veřejnost

Vyberete si z nabídky našich seminřů, ve kterých budete posilovat a rozvíjet své dovednosti pro rozvorj a úspěšné řízení své kariéry, profesního a soukromého života. 

Vzdělávací programy a semináře pro odborníky

Letní škola kariérového poradentví 2017 aneb pojďme si hrát ... (akreditováno MŠMT)

Získejte ucelený přehled  o klíčových metodách a nástrojích, používaných při práci s klientem v KP. Přijďte diskutovat o aktuálních trendech a novinkách v KP a vyzkoušet si nové metody  používané při práci s klientem. ... více ZDE

 • dne 26. - 27.7.2017
 • dne 16. - 17.8.2017

Zimní škola kariérového poradenství 2017  aneb kariérohraní pro pokročilé

Používáte stále stejné metody a aktivity při práci s klientem? Přijďte si prohloubit odborné znalosti v oblasti práce s klientem  podle jeho typu osobnosti a zvýšit tak svoji profesionalitu. Naučíte se pracovat s klietnem podle jeho typu osobnosti, zvollit nejvhodnější aktivity a způsob vedení poradenského rozhovoru  pro něj a vést tak celý poradenský proces  co nejúčinněji. .. více ZDE

 • dne 22. - 23.11.2017

Kurz k profesní zkoušce kariérového poradce dle NSK

Ve spolupráci s autorizovanou osobu a zástupcem společnosti AABYSS,s.r.o.  Vás připravíme na profesní zkoušku 75-004-R Kariérového poradce pro vzdělávací a profesní dráhu dle NSK ... více ZDE 

 • dne 11. - 12.9.2017 (I. část - teoretická)
 • dne 18. - 19.10.2017 (II. část - praktická)

Personální management pro kariérové poradce   (akreditováno MŠMT)

Znáte nejnovější trendy v oblasti psaní CV, motivačního dopisu, popř. co v nich hledají personalisté a podle čeho se rozhodují, koho si pozvou na výběrový pohovor do firmy? Víte o nejaktuální trendech v oblasti metod náboru a výběru zaměstnanců, které používají personalisté a víte podle čeho vybírají zaměstnance? ... více ZDE

 • dne 5. - 6.9.2017

  dne 5. - 6.12.2017

Techniky poradenského rozhovoru  (akreditováno MŠMT)

Přijďte se dozvědět, jak vést poradenský rozhovor s klientem, na co si dávat pozor a vyzkoušet si různé druhy poradenských rozhovorů ,které můžete využívat ve své praxi ... více ZDE

 • dne 29.8.2017
 • dne 4.10.2017

Kurz moderního personalisty

Přijďte se inspirovat, sdílet zkušenosti a dozvědět se o nejnovějších trendech v oblasti personální práce v současném turbolentním světě. Staňte se osvíceným personalistou ... více ZDE

 • dne 2. - 3.8.2017

Kariérové poradenství do škol (akreditováno MŠMT) 

Jak má vypadat kariérové poradenství ve školách? Co má být obsahem práce kariérového/výchovného poradce při práci s žáky a studenty? Jaké metody má a nemá používat?  .. více ZDE

Využití Google APPL v poradenství,  neziskových organizacích a malých firmách aneb aplikace GOOGLE v kostce - WORKSHOP

Jak sdílet dokumenty s kolegy, vést si elektronický kalendář, zjednodušit  si administrativní práci  a ušetřit si svůj čas pomocí Google Apps (Gmail, Google Disk, Google kalendář, Hangouts, aj.) ... více ZDE

 • dne 28.7.2017

Přijďte se dozvědět o základních principech koučinku a jeho použití v poradenské praxi .... více ZDE


Typologie osobnosti v KP a HR

Znalost typů osobnosti je klíčovou dovedností kariérových a  HR poradců, koučů. Přijďte se seznámit s  typologií osobnosti vhodnou pro práci HR odborníků a kariérových poradců a naučit se s ní pracovat a vhodně ji využívat ve své praxi, např. při identifikaci jejich silných a slabých stránek, vhodnosti jejich profesního uplatnění, porozumění jejich způsobu komunikace, jednání a životních priorit, apod. ... více ZDE

 • dne 8.8.2017
 • dne 1.11.2017

Manažerské minimum nejen pro poradce

Přijďte se nejen dozvědět zajímavé informace ke specifickým manažerským kompetencím, které Vám pomohou získat objektivnější náhled na rozhodování, chování a jednání vedoucích manažerů, ale také prohloubit své kompetence v oblasti leadershipu...více ZDE

 • dne 22.8.2017
 • dne 19.12.2017